09-03-2023: Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια προστατευτικού θώρακα-ασπίδων πλαστικών-χειροβομβίδων νέφους τύπου 8230- πυρομαχικών δακρυγόνων ουσιών διαμετρήματος 40 mm με γόμωση τριών (3) υποπυρομαχικών – πυρομαχικών δακρυγόνων ουσιών διαμετρήματος 40 mm με γόμωση πέντε (5) υποπυρομαχικών

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια προστατευτικού θώρακα εδώ

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ασπίδων πλαστικών εδώ

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια χειροβομβίδων νέφους CS (τύπου
8230 ή ισοδύναμου) εδώ

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια πυρομαχικών δακρυγόνων ουσιών διαμετρήματος 40mm με γόμωση τριών (3) υποπυρομαχικών εδώ

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια πυρομαχικών δακρυγόνων ουσιών διαμετρήματος 40mm με γόμωση πέντε (5) υποπυρομαχικών εδώ

 

 

Τελευταιές Αναρτήσεις