09-03-2023: Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια αλεξίσφαιρων γιλέκων-χειροβομβίδων κόνεως-χειροβομβίδων νέφους τύπου 519-περιικνημίδες προστασίας πλαστικές- αστυνομικές ράβδοι

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αλεξίσφαιρου γιλέκου εδώ

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αστυνομικών ραβδών εδώ

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια περικνημίδων προστασίας εδώ

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια χειροβομβίδων κόνεως CS εδώ

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια χειροβομβίδων νέφους CS εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις