07-03-2023: Πρόσκληση για Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση που αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια συμβατικών μικρών λεωφορείων 20 θέσεων από 7 έως 7,5 m

Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις