02-03-2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη σε σύστημα προεπιλογής οικονομικών φορέων της Δ/νσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής

Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις