23-02-2023: Προκήρυξη θέσεων για το διορισμό καθηγητών/ριών στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις