24-01-2023: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή Τετραπλού Σιδηροδρομικού Διαδρόμου στο τμήμα έξοδος Σ.Σ. Αθηνών – Τρεις Γέφυρες με υπογειοποίηση στην περιοχή Σεπολίων»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή Τετραπλού Σιδηροδρομικού Διαδρόμου στο τμήμα έξοδος Σ.Σ. Αθηνών – Τρεις Γέφυρες με υπογειοποίηση στην περιοχή Σεπολίων»

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το τρέχον χρονικό διάστημα έως την 22/01/2024 και καθ’ όλο το 24ωρο, θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

ΦΑΣΗ 1

 • Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Λ. Κωνσταντινουπόλεως από σημείο μετά την συμβολή της με την οδό Χαρώνδου έως σημείο μετά την συμβολή της με την οδό Υψωμαθειών, συνολικού μήκους 160,00 μ.
 • Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Λ. Κωνσταντινουπόλεως από σημείο προ της συμβολής της με την οδό Σεπολίων έως σημείο έναρξης της συμβολής της με την οδό Αγ. Μελετίου.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

ΦΑΣΗ 2

 • Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο εναπομένων οδόστρωμα της Λ. Κωνσταντινουπόλεως από το ύψος της συμβολής της με την οδό Σεπολίων έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αγ. Μελετίου.
 • Αμφιδρόμηση του τελευταίου αδιέξοδου τμήματος της οδού Σωζοπόλεως.
 • Αμφιδρόμηση του τελευταίου αδιέξοδου τμήματος της οδού Σηλυβρίας.

ΦΑΣΗ 3

 • Ολική κατάληψη του δυτικού κλάδου της Λ. Κωνσταντινουπόλεως στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Βοσπόρου έως μετά τη συμβολή της με την οδό Υψωμαθειών, επί συνολικού μήκους 80,00 μ.
 • Αντιδρόμηση του δυτικού κλάδου της Λ. Κωνσταντινουπόλεως στο τμήμα της από την συμβολή της με την οδό Βοσπόρου έως την οδό Ελλησπόντου.

ΦΑΣΗ 4

 • Ολική κατάληψη οδοστρώματος του δυτικού κλάδου της Λ. Κωνσταντινουπόλεως από τη συμβολή της με την Υψωμαθειών έως τη συμβολή της με την οδό Σεπολίων, επί συνολικού μήκους 58,00 μ.
 • Ολική κατάληψη της ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης της οδού Σεπολίων.

Οι δυνατές πορείες των οχημάτων είναι οι εξής :

α) Από ανατολικό κλάδο οδού Σεπολίων προς δυτικό κλάδο οδού Σεπολίων και δυτικό κλάδο Λ. Κωνσταντινουπόλεως.

Την Αμφιδρόμηση του ανατολικού κλάδου της Λ. Κωνσταντινουπόλεως μεταξύ των οδών Σεπολίων και Μενεσθέως.

Τα κινούμενα οχήματα επί του ανατολικού κλάδου της οδού Σεπολίων εισέρχονται στο αμφιδρομημένο τμήμα του ανατολικού κλάδου της Λ. Κωνσταντινουπόλεως, στην συνέχεια αριστερά στον διάδρομο διέλευσης οχημάτων (νέα προσωρινή ισόπεδη διάβαση) και στην συνέχεια με δεξιά στροφή εισέρχονται στον δυτικό κλάδο της Λ. Κωνσταντινουπόλεως ή με ευθεία κίνηση στον δυτικό κλάδο της οδού Σεπολίων.

β) Από ανατολικό κλάδο οδού Σεπολίων προς οδό Ευαλκίδου και Μενεσθέως.

Τα κινούμενα οχήματα επί του ανατολικού κλάδου της οδού Σεπολίων εισέρχονται στο αμφιδρομημένο τμήμα του ανατολικού κλάδου της Λ. Κωνσταντινουπόλεως, στην συνέχεια με δεξιά στροφή εισέρχονται στην οδό Ευαλκίδου ή στην επόμενη οδό Μενεσθέως, η οποία αντιδρομείται.

γ) Από ανατολικό κλάδο της Λ. Κωνσταντινουπόλεως προς δυτικό κλάδο οδού Σεπολίων και δυτικό κλάδο Λ. Κωνσταντινουπόλεως.

Τα κινούμενα οχήματα με νότια πορεία επί του ανατολικού κλάδου της Λ. Κωνσταντινουπόλεως εισέρχονται στο αμφιδρομημένο τμήμα της μεταξύ των οδών Σεπολίων και Μενεσθέως, έπειτα με δεξιά στροφή στον διάδρομο διέλευσης οχημάτων (νέα προσωρινή ισόπεδη διάβαση) και στην συνέχεια με δεξιά στροφή εισέρχονται στον δυτικό κλάδο της Λ. Κωνσταντινουπόλεως ή με ευθεία κίνηση στον δυτικό κλάδο της οδού Σεπολίων.

δ) Από ανατολικό κλάδο της Λ. Κωνσταντινουπόλεως προς οδό Μενεσθέως και Ευαλκίδου.

Την αντιδρόμηση  της οδού Μενεσθέως σε όλο της το μήκος.

Τα κινούμενα οχήματα με νότια πορεία επί του ανατολικού κλάδου της Λ. Κωνσταντινουπόλεως εισέρχονται στο αμφιδρομημένο τμήμα αυτής και έπειτα με αριστερή στροφή στην αντιδρομημένη οδό Μενεσθέως ή στη επόμενη οδό Ευαλκίδου.

ε) Από δυτικό κλάδο οδού Ευαλκίδου προς δυτικό κλάδο οδού Σεπολίων και δυτικό κλάδο Λ. Κωνσταντινουπόλεως.

Τα κινούμενα οχήματα επί του δυτικού κλάδου της οδού Ευαλκίδου εισέρχονται με αριστερή στροφή στον δυτικό κλάδο της Λ. Κωνσταντινουπόλεως ή με κλειστή αριστερή στροφή στον δυτικό κλάδο της οδού Σεπολίων.

 • Την αντιδρόμηση του δυτικού κλάδου της Λ. Κωνσταντινουπόλεως μεταξύ των οδών Υψωμαθειών και Ελλησπόντου.
 • Την απαγόρευση αμφίπλευρα στάσης και στάθμευσης στον ανατολικό κλάδο της Λ. Κωνσταντινουπόλεως μεταξύ των οδών Σήστου και Σεπολίων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

 

Τελευταιές Αναρτήσεις