23-01-2023: Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια πέντε (5) ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων μεταφοράς αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών

Δείτε την Πρόσκληση για Διαβούλευση εδώ

Δείτε τις Τεχνικές Προδιαγραφές εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις