18-01-2023: Δελτίο Ενημέρωσης σχετικά με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Επισκευή – συντήρηση κτιρίου στέγασης του Αστυνομικού Τμήματος Σκύρου

Δείτε το Δελτίο εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις