18-01-2023: Διακήρυξη για Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις όπου στεγάζονταιοι Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και οι συστεγαζόμενες σε αυτές Αστυνομικές Υπηρεσίες, με Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ 

Τελευταιές Αναρτήσεις