10-01-2023: Διακήρυξη Α’ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων και των υφιστάμενων υπηρεσιών έδρας της

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ 

Τελευταιές Αναρτήσεις