03-01-2023: Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμβασης που αφορά στην παροχή υπηρεσίας εκπόνησης μελέτης βελτιστοποίησης και ομογενοποίησησς των υποδομών κυρίου και εφεδρικού κέντρου δεδομένων του Πανελλαδικού Δικτύου της Ελληνικής Αστυνομίας Police On Line

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ 

Τελευταιές Αναρτήσεις