18-11-2022: Διακήρυξη Β΄επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας και των υφιστάμενων Υπηρεσιών Έδρας της

Δείτε την περίληψη της Διακήρυξης εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις