20-12-2018: Διακήρυξη Α΄ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Ασφαλείας Σαλαμίνας και Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Πειραιά

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Τελευταιές Αναρτήσεις