29-12-2016: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση με θέμα :«Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού στη δράση “Μετεγκατάσταση και προμήθεια εξοπλισμού για το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. (N.C.C.)»

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Τελευταιές Αναρτήσεις