16-12-2016: Επέκταση του αυτοματοποιημένου συστήματος επιτήρησης στο παραποτάμιο τμήμα των Ελληνοτουρκικών συνόρων στην περιοχή του Έβρου και διασύνδεση των Περιφερειακών Κέντρων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης (ΠΕ.Κ.Ο.ΔΙ.Σ.ΜΕ)

Δείτε εδώ τη διακήρυξη.

Δείτε εδώ ανακοίνωση μετάθεσης του διαγωνισμού.

Τελευταιές Αναρτήσεις