04-11-2016:Διακήρυξη για διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια με αγορά συστήματος ανταλλαγής δεδομένων-προσυνοριακής εικόνας ανάμεσα στο Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.του Υπουργείου Εσωτερικών&Διοικητικής Ανασυγκρότησης&του συντονιστικού κέντρου Βουλγαρίας

Δείτε εδώ την υπ’ αριθ. 20/2016 Διακήρυξη  του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

Δείτε εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές

Τελευταιές Αναρτήσεις