23-10-2016: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση με θέμα:Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού στη δράση ”Μεταστέγαση Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων /Α.Ε.Α”

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Τελευταιές Αναρτήσεις