27-11-2015: Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών

Κατεβάστε εδώ τη διακήρυξη. (10 ΜΒ)

Τελευταιές Αναρτήσεις