16-11-2015: Διακήρυξη μειοδοτικής διαδικασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Θεσσαλονίκης

Τελευταιές Αναρτήσεις