07-11-2015: Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ανακαίνιση επιπλέον χώρων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κτιρίου Αστυνομικών Υπηρεσιών Κέρκυρας»

Δείτε εδώ τη διακήρυξη.

Τελευταιές Αναρτήσεις