28-12-2012: Αναβολή της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια είκοσι πέντε (25) οχημάτων ειδικής χρήσης (υπ’ αριθ. 35/2012 προκήρυξη)

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Τελευταιές Αναρτήσεις