13-12-2012: Διευκρίνηση της υπ’ αριθ. 34/2012 προκήρυξης για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δικαιολογητικών και διαβατηρίων από και προς τις Υπηρεσίες υποδοχής των δικαιολογητικών και έκδοσης των διαβατηρίων

Δείτε εδώ την αρχική προκήρυξη και διευκρινήσεις της.

Τελευταιές Αναρτήσεις