07-12-2012: Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια τεσσάρων (4) τεμαχίων βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Τελευταιές Αναρτήσεις