02-02-2009:Προκήρυξη Κατατακτηρίων εξετάσεων,για την καθ΄υπέρβαση εισαγωγή μέχρι 10 αστυνομικών γενικών καθηκόντων,πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)στη Σχολή Αξιωματικών Ελ.Αστυνομίας.

Τελευταιές Αναρτήσεις