31-05-2007: Ημερήσια διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας για την Ημέρα των Αποστράτων (3 Ιουνίου)

Η Ελληνική Αστυνομία σήμερα, τιμά τους Αποστράτους για την προσφορά τους στην Πατρίδα και την κοινωνία. Μια τιμή που αντανακλά συνολικά στο ίδιο το Σώμα, σε όλους εμάς που από διάφορες θέσεις, ιδιότητες και καθήκοντα συνθέτουμε τον θεμελιώδη αυτόν για την ύπαρξη μιας συγκροτημένης και ευνομούμενης κοινωνίας οργανισμό.
 
Τιμούμε τους ανθρώπους εκείνους, τους συναδέλφους που μας υποδέχθηκαν θερμά στην αστυνομική οικογένεια. Τους καλούς μας φίλους που με τις πράξεις, τις συμβουλές, τις νουθεσίες και τις υποδείξεις τους, υπήρξαν και εξακολουθούν να αποτελούν λαμπρά παραδείγματα, δασκάλους και στηρίγματα των προσπαθειών μας. Τους άξιους οικογενειάρχες, που εμπλούτισαν την ελληνική κοινωνία με σπουδαία παιδιά, που διαπρέπουν στα γράμματα, στις τέχνες, στις επιστήμες και σε κάθε επαγγελματικό χώρο που επέλεξαν.
 
Ο εορτασμός ‘’Ημέρας Τιμής Αποστράτων’’ καθιερώθηκε με νόμο από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, για να τιμηθεί μια εξαιρετική κατηγορία ανθρώπινου δυναμικού. Μια κατηγορία συνειδητοποιημένων λειτουργών του Σώματος, που σε όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, με αίσθημα ευθύνης και αυταπάρνησης, συνέβαλαν αποφασιστικά στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και στην εξασφάλιση και κατοχύρωση της αξιοπιστίας και της ισχυρής παρουσίας της Χώρας μας τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και μεταξύ των άλλων προηγμένων χωρών.
 
Η εορταστική αυτή εκδήλωση προς τιμήν των Αποστράτων αποτελεί ουσιαστικά, έναν συνδετικό κρίκο της προηγούμενης με την παρούσα γενιά αστυνομικού προσωπικού. Μια γέφυρα επικοινωνίας, απαραίτητη για την εξασφάλιση της ιστορικής συνέχειας του Σώματος.
 
Η αξιοποίηση της συσσωρευμένης εμπειρίας και των γνώσεων των Αποστράτων, στο πλαίσιο της ενεργής αστυνομικής δράσης, διευρύνει την τακτική και στρατηγική στο αγώνα εναντίον της εγκληματικότητας.
 Το αμείωτο ενδιαφέρον, οι προβληματισμοί και οι προτάσεις τους, αποτελούν σημαντική συνεισφορά στο σχεδιασμό της αντεγκληματικής πολιτικής και στη στήριξη της συνολικής προσπάθειας αναβάθμισης του αστυνομικού έργου.
 
Έχουμε θέσει υψηλούς στόχους, που για να τους πετύχουμε λειτουργούμε μεθοδικά με προγραμματισμό και στρατηγική και διαγράφουμε μια νέα πορεία, με όραμα και σαφή προσανατολισμό.
 
 Εκσυγχρονίζουμε το θεσμικό μας πλαίσιο και βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως μία από τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο, αφού η γαλήνη, η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι ουσιαστικοί παράγοντες για ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.
 
 Η πορεία είναι δύσκολη όμως δεν σταματάμε τις προσπάθειές μας. Αποτελούμε το εχέγγυο για την ομαλότητα του κοινωνικού συνόλου και την ασφάλεια του πολίτη.
 
Με γνώμονα την ασφάλεια του πολίτη και κατ΄επέκταση του συνόλου της κοινωνίας, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ολοκληρωμένα συστήματα αστυνομικής δράσης, τόσο στον αγώνα κατά της εγκληματικότητας, όσο και στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων.
 
Εμπνέουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και εκπέμπουμε συνέπεια και ομοιογένεια, με έμφαση στην έντονη, αλλά και διακριτική κατά περίπτωση, αστυνομική παρουσία, με βασικό κριτήριο των επιλογών μας την αρχή:
 
            Αστυνομία με ανθρώπινο πρόσωπο και νόμιμη δράση
 
 Δεν παύουμε όμως να θυμόμαστε και σας γιατί από σας κληροδοτήσαμε την σκυτάλη του αγώνα και από σας εμφορούμαστε στη συνέχεια της προσπάθειάς μας για να κρατήσουμε την τιμή του Σώματος ψηλά.
 
Στην χρονιά που πέρασε προωθήθηκαν και υλοποιήθηκαν συλλογικά και ατομικά, θεσμικά και οικονομικά αιτήματα των Αποστράτων, όπως :
 
Ø      Η αύξηση του βασικού μισθού του ανθυπολοχαγού σε 795,00 Ευρώ, με βάση τις διατάξεις του εδαφ. Β της παραγρ.1 του άρθρου 1 του Ν 3554/2007.
Ø      Η αναγνώριση του επαγγέλματος του Αστυνομικού ως επικινδύνου και ανθυγιεινού. Το επίδομα αυτό λαμβάνεται υπόψη για τον κανονισμό της σύνταξης.
Ø      Έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα Αθλητικών Φορέων από τη μετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων (10%). Το ποσοστό αυτό θα περιέρχεται στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΤΕΧ και ΤΑΥΑΠ) με αποτέλεσμα την οικονομική τους ενίσχυση.  
Ø      Αποκατάσταση συνδικαλιστών. Με τις διατάξεις της παραγρ.3 του άρθρου 14 του Ν. 3554/2007 αστυνομικοί που αποτάχθηκαν για πειθαρχικά παραπτώματα που είχαν σχέση με τη συνδικαλιστική τους δράση δικαιώνονται.
Ø      Επέκταση μάχιμης πενταετίας στο ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ (με τον Νόμο 3513/2006). Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή και για όσους έχουν εξέλθει της υπηρεσίας  μέχρι την ισχύ του νόμου αυτού και η αναπροσαρμογή των συντάξεών τους με βάση τις διατάξεις αυτές θα γίνει μετά από αίτησή τους, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από 1η του επομένου της υποβολής της σχετικής αίτησης μήνα.
Ø       Αναπροσαρμογή των συντάξεων σύμφωνα με το Ν.2838/00 και Ν. 3016/2002. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3408/2005 «Αύξηση των συντάξεων του δημοσίου και άλλες διατάξεις» οι συντάξεις στρατιωτικών που εξήλθαν της Υπηρεσίας μέχρι 30-6-2002, αναπροσαρμόζονται από 1ης Οκτωβρίου 2005 οίκοθεν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η διαδικασία αναπροσαρμογής συνεχίζεται και το τρέχον έτος και θα ολοκληρωθεί μετά την 1-1-2008.
Ø      Αύξηση στις συντάξεις του αστυνομικού προσωπικού που υπηρέτησε σε ΤΕΕΜ και ΕΚΑΜ της Ελληνικής Αστυνομίας. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 11 του Ν. 3513/2006 (Α΄265/5-12-2006), προσαυξάνεται η σύνταξη του αστυνομικού προσωπικού που υπηρέτησε σε ΤΕΕΜ και ΕΚΑΜ της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ø      Εναρμόνιση των συντάξεων αποδοχών των θυμάτων τρομοκρατίας και παθόντων από βίαιο συμβάν με τις αποδοχές στους ευρισκόμενους στη μόνιμη διαθεσιμότητα. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν.3513/2006 (Α΄265/5-12-2006), εναρμονίζονται οι συντάξιμες αποδοχές των θυμάτων τρομοκρατίας και παθόντων από βίαιο συμβάν με τις αποδοχές στους ευρισκόμενους σε μόνιμη διαθεσιμότητα.
 
      Στους στόχους μας ακόμη είναι :
 
 Η συνεχής αξιοποίηση των εν αποστρατεία στελεχών στην πραγματοποίηση ομιλιών-διαλέξεων σε φορείς της κοινωνίας, εκπαιδευτικά ιδρύματα και συλλόγους, για ενημέρωση σε θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας και στα οποία η γνώση και εμπειρία τους είναι πράγματι πολύτιμη.
 
 Η περαιτέρω ενθάρρυνση και συμπαράστασή μας σε πρωτοβουλίες κοινωνικού και πολιτιστικού, κυρίως, χαρακτήρα.
 
 Η προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης της θέσης των Αποστράτων , η εξέταση και κατάλληλη αξιοποίηση των προτάσεων, σκέψεων και ιδεών τους και η ανάδειξη του έργου και της προσφοράς τους.
 
 Εκ μέρους του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και των στελεχών που υπηρετούν σ αυτή, με την ευκαιρία της σημερινής γιορτής, εκφράζω δημόσια τις θερμές ευχαριστίες σε όλους τους Αποστράτους για την προσφορά τους προς την κοινωνία, τους πολίτες και το Σώμα και τους διαβεβαιώνω, ότι θα καταβάλλουμε όλοι μας, από τη θέση που κατέχουμε, κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση και την επίλυση κάθε δίκαιου αιτήματός τους.
 
 Καλώ όλους τους Αστυνομικούς να διαφυλάξουμε και να αξιοποιήσουμε την πολύτιμη παρακαταθήκη των αποστράτων συναδέλφων μας και να αποδίδουμε σε αυτούς που μας κάνουν περήφανους το σεβασμό και την τιμή που τους αρμόζει.
 
 Με την πεποίθηση της συνέχισης της καλής συνεργασίας μεταξύ μας και την προσδοκία της επίτευξης του κοινού μας σκοπού.
 
 Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη, υγεία, ατομική και οικογενειακή και μακροημέρευση.
 
 
 
Ο Αρχηγός
 
                                                         ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ
Αντιστράτηγος
Τελευταιές Αναρτήσεις