21-10-2006: Ομιλία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Αναστασίου Δημοσχάκη στην κεντρική εκδήλωση εορτασμού της «Ημέρας της Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου

Αθήνα, 20-10-2006
 
 
Εξοχότατε κ. Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
 
Η παρουσία σας σήμερα στην κορυφαία εκδήλωση της Ελληνικής Αστυνομίας, στη δική της γιορτή, αποτελεί την ύψιστη τιμή. Γιατί με την παρουσία σας η Πολιτεία τιμά την Ελληνική Αστυνομία.

 

Τιμά την Αστυνομία για την προσφορά της στην πατρίδα, στην κοινωνία, στον κάθε πολίτη ξεχωριστά.

 

Γιατί εκφράζεται με τον πιο εύγλωττο τρόπο η αναγνώριση προς το επιτελούμενο έργο και η εμπιστοσύνη σε μας.

 

Γιατί σήμερα οι Έλληνες αστυνομικοί επικυρώνουν εκ νέου την πίστη στον όρκο τους και αναβαπτίζονται με τα ιδανικά και τις αξίες που υπηρετούν.

 

Γιατί τιμάται η μνήμη του προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου, η στάση ζωής και ο μαρτυρικός θάνατος του οποίου, αποτελούν διαχρονικό πρότυπο καθήκοντος.

 

Γιατί πέραν από τα όρια του επετειακού χαρακτήρα της εκδήλωσης, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, να αναλύσουμε το παρόν και να σχεδιάσουμε την πορεία μας στο μέλλον.
 

Είναι γεγονός ότι η Ελληνική Αστυνομία τα τελευταία χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις, ιστορικής σημασίας, με αποκορύφωμα την επιτυχή διεξαγωγή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων του 2004. Και σ’ αυτές τις προκλήσεις, που ήταν και προκλήσεις για την ίδια τη χώρα, η Αστυνομία πέτυχε.

 

Το επίτευγμα αυτό σε συνδυασμό με τα χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας ανέδειξαν την Ελλάδα ως μία από τις πλέον ασφαλείς χώρες στον κόσμο.

 

Ταυτόχρονα όμως γινόμαστε αποδέκτες μιας μεγάλης παρακαταθήκης. Μιας παρακαταθήκης που προδιαγράφει την αυριανή μας προοπτική, αλλά προσδιορίζει και το μέτρο της ευθύνης απέναντι σ’ αυτά που κατακτήσαμε.

 

Σήμερα η Ελληνική Αστυνομία καλείται να λειτουργήσει σ’ ένα διαφορετικό περιβάλλον ασφάλειας, σ’ ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ασύμμετρες και μη απειλές, από ρευστότητα, από αλλαγή στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εγκληματικότητας, από νέα τυπολογία στο οργανωμένο έγκλημα. Η ασφάλεια σήμερα μας αφορά όλους, τη διεθνή κοινότητα, τα κράτη, τις κυβερνήσεις, τις κοινωνίες και τους πολίτες. Η ασφάλεια ως κοινωνικό και ατομικό αγαθό δεν είναι πλέον δεδομένη. Χρειάζεται καθημερινά να επιβεβαιώνεται.
 
Μέσα σ’ αυτό το  περιβάλλον διαμορφώνουμε τη «στρατηγική» ασφάλειας στη χώρα μας και ευρύτερα, με ανοικτούς ορίζοντες για κατοχύρωση του αγαθού της ασφάλειας και αναβάθμιση του ρόλου μας στο διεθνή καταμερισμό επιρροής και ισχύος.

 

Η Ελληνική Αστυνομία απαντά στη νέα πραγματικότητα, σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας μια σύγχρονη αντεγκληματική πολιτική σε στρατηγικό και τακτικό επίπεδο, με επιμέρους σχεδιασμό ανά τομέα δράσης.

 

Σε στρατηγικό επίπεδο ο σχεδιασμός μας χαράσσεται μέσα από διαδικασίες μελέτης και ανάλυσης του εγκληματικού φαινομένου, των επιστημονικών ερευνών των διεθνών τάσεων, της διεθνούς εμπειρίας, των απόψεων των κοινωνικών φορέων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που συνθέτουν το «σημερινό περιβάλλον ασφάλειας» και ειδικότερα την ποιοτική μεταβολή των χαρακτηριστικών της εγκληματικότητας, τη νέα διεθνή έκφραση του Οργανωμένου Εγκλήματος, τις μαζικές μεταναστεύσεις.

 

Σε τακτικό επίπεδο εφαρμόζουμε μια σειρά από ευέλικτες και στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις στη λογική της πρόληψης με την εμφανή αστυνόμευση προσαρμοσμένες στις κοινωνικές ιδιαιτερότητες και στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή, μετά από χαρτογράφηση των εγκληματογόνων περιοχών και των παραγόντων που γεννούν, ευνοούν ή υποθάλπουν την εγκληματικότητα.

 

Στα πλαίσια της εμφανούς αστυνόμευσης υιοθετήσαμε νέες συμπληρωματικές δράσεις όπως:
 οι εποχούμενες περιπολίες με δίκυκλα μικρού κυβισμού και οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες στα αστικά κέντρα.

 

Για την αντιμετώπιση σύνθετων μορφών εγκλήματος όπως η διακίνηση των ναρκωτικών, το οργανωμένο έγκλημα, η εμπορία ανθρώπων, η διασυνοριακή εγκληματικότητα, το οικονομικό και ηλεκτρονικό έγκλημα, εφαρμόζουμε εξειδικευμένες δράσεις με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα και με μεγάλες επιτυχίες σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
 
Ειδικότερα:

 

·          Για την καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών εφαρμόζεται το ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα, ενώ παράλληλα με την επιχειρούμενη αναδιάρθρωση του Σώματος ιδρύονται Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών σε όλες τις έδρες των νομών. 
 
·          Για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής γυναικών και ανηλίκων, ιδρύσαμε αμιγείς Υπηρεσίες δίωξης του εγκλήματος αυτού στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα εκπονήθηκε Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο με την επωνυμία «ΙΛΑΕΙΡΑ». Πρόκειται για πρωτοβουλία του κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης, που έγινε αποδεκτή στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια του Επιτρόπου της κ. FRATTINI. Συμμετέχουν 17 χώρες και όλοι οι διεθνείς Οργανισμοί. Η έναρξη της άσκησης θα πραγματοποιηθεί πανηγυρικά στην Αθήνα 07-12-06.
 
Στον τομέα της οδικής ασφάλειας εφαρμόζουμε ολοκληρωμένα συστήματα αστυνόμευσης του οδικού δικτύου, με θετικά αποτελέσματα στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και στη βελτίωση της κατάστασης στον τομέα αυτό στη χώρα μας. 

 

Για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία ενός Εθνικού Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, προς εξασφάλιση της ομοιομορφίας συντονισμού και συναντίληψης όλων των εμπλεκομένων φορέων, σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους και τις προϋποθέσεις του κοινοτικού κεκτημένου.

 

Για την πρόληψη της βίας στα γήπεδα, μεταξύ των άλλων δρομολογήθηκαν νομοθετικές ρυθμίσεις και σύμφωνα με τις  θεσμικές αυτές παρεμβάσεις στοχεύουμε να αποδεσμεύσουμε δυνάμεις από τις αθλητικές εκδηλώσεις και λοιπές άλλες εκδηλώσεις για να τις αποδώσουμε, στην υπηρεσία του πολίτη και τα προβλήματα της καθημερινότητάς του χωρίς απώλεια εργατοωρών.

 

Για την ασφάλεια των νησιών και των Αεροδρομίων και τη συμβολή μας στη τουριστική ανάπτυξη εφαρμόζουμε ολοκληρωμένο σχέδιο υποστήριξης κατά τη θερινή περίοδο.

 

Αξιοποιούμε την τεχνολογία, την τεχνογνωσία, τα επιστημονικά επιτεύγματα και τα υπερσύγχρονα εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, με αξιοσημείωτα αποτελέσματα στο τομέα της εξιχνίασης των εγκλημάτων.

 

Στα νέα δεδομένα που η σημερινή πραγματικότητα προβάλλει, η Ελληνική Αστυνομία απαντά με το σταθερό προσανατολισμό της στο μέλλον, με το συνεχή εκσυγχρονισμό και την αξιοποίηση των νέων εξελίξεων της τεχνολογίας, με τη νέα δομή σ’ ό,τι αφορά την οργάνωση και αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της.

 

Βασική φιλοσοφία της νέας δομής είναι η αποκέντρωση του Α.Ε.Α., η δημιουργία σε κάθε περιφέρεια μικρών Αρχηγείων, η αναβάθμιση των Γ.Α.Δ.Π. ,η μετεξέλιξη των επιτελείων των Α.Δ. των νομών σε ημι-επιχειρησιακές Μονάδες, η ίδρυση ισχυρών αστυνομικών μονάδων και η κατάργηση μη βιώσιμων υπηρεσιών.

 

Νέα Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση

 

Μια σειρά μεταρρυθμίσεων διατρέχει όλο το πρόγραμμα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού με έμφαση στις παραγωγικές μας σχολές (Σχολή Αξιωματικών – Αστυφυλάκων), προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες. 

 

Πλήρες Κτιριολογικό Πρόγραμμα

 

Αξιοποιείται η νέα δυνατότητα που παρέχεται με τον πρόσφατο Ν.3389 / 2005 «Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα».
 
Ειδικότερα προγραμματίζεται με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ:
 
·          Η ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και η κατασκευή (64) κτιρίων ανά την επικράτεια για στέγαση μεγάλων Μονάδων της Ελληνικής Αστυνομίας
·          Η ίδρυση Πολιτιστικού Κέντρου Ελληνικής Αστυνομίας (ΠΟΚΕΑ).
·          Η αξιοποίηση Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, όπου είναι δυνατόν,για τη στέγαση Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας πρώτης γραμμής.
·          Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ασφαλιστικών μας Ταμείων.
 
Police on line

 

Υλοποιείται με ταχείς ρυθμούς το μεγάλο έργο / τομή για τον εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας με την ονομασία Police on line, ώστε μέχρι τον Απρίλιο του 2007 να επεκταθεί το Δίκτυο Πληροφορικής του Σώματος σε όλες τις Υπηρεσίες από Αστυνομικό Τμήμα και άνω, με 6.500 θέσεις εργασίας.
 
Εκσυγχρονίζονται οι Στολές του ένστολου προσωπικού καθώς και τα οπλικά συστήματα του Σώματος.

 

Αξιοποιούμε τους Κοινοτικούς πόρους του Γ΄ Κ.Π.Σ. (κοινοτικού προγράμματος στήριξης) ύψους 100 περίπου εκατ. €. Και συμμετέχουμε ενεργά στην κατάρτιση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Χώρας (ΕΣΣΑ) για τη Δ’ Προγραμματική περίοδο 2007-2013 σε όλες τις επιλέξιμες θεματικές ενότητες αντικείμενου ασφάλειας γενικά.

 

Μισθολογικά – Οικονομικά θέματα

 

Χάρις στο αμέριστο ενδιαφέρον του κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης, δρομολογήσαμε όλες τις θεσμικές παρεμβάσεις με τις οποίες δίδονται λύσεις σε πάγια, χρόνια και δίκαια οικονομικά, μισθολογικά και κλαδικά αιτήματα του προσωπικού.

 

Εφαρμόζουμε το Αστυνομικό μάνατζμεντ και περιορίζουμε την γραφειοκρατία με τη διασύνδεση του Πληροφοριακού μας Συστήματος, με τα αντίστοιχα των άλλων Υπουργείων, που διασφαλίζει την ηλεκτρονική διακίνηση της αλληλογραφίας, με ορατά τα οφέλη για τον πολίτη. 

 

Προωθούμε τη Διεθνή αστυνομική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.

 

·          Η παρουσία σήμερα στην εκδήλωση μας των επικεφαλής διεθνών Οργανισμών (τους οποίους ευχαριστώ θερμά), επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές.

 

Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και στο Α.Ε.Α. συντελείται ένα ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς του αστυνομικού έργου. Ο χώρος μας έχει μεταβληθεί σε «εργοτάξιο» θεσμικών αλλαγών και επίλυσης χρόνιων προβλημάτων συνδεδεμένων με το μέλλον της Αστυνομίας και τα όνειρα γενεών αστυνομικών. 

 

Οικοδομούμε πάνω στα θετικά και διορθώνουμε όπου υπάρχουν αρνητικά, χωρίς ιδεοληψίες, προκαταλήψεις ή δογματισμούς. Για μας απέναντί μας είναι μόνο τα προβλήματα.

 

Κυρίες και Κύριοι

 

Η Ελληνική κοινωνία δικαιούται μία άξια Αστυνομία, μια Αστυνομία με ανθρώπινο πρόσωπο και νόμιμη δράση, μια Αστυνομία σύγχρονη, ευέλικτη, επαγγελματική, ανοικτή στην κοινωνία, δίπλα στον πολίτη, καταξιωμένη στη συνείδηση του λαού.
 
Για μας η μεγάλη πρόκληση είναι η ασφάλεια της κοινωνίας και των πολιτών. Η ασφάλεια που δεν περιορίζεται στην παραδοσιακή της ανάλυση, αλλά στην ευρύτερη διάσταση, ως βασική συνιστώσα για τη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και γενικά κάθε αξίας που προάγει την ανθρώπινη ευημερία και πρόοδο.
 
Η Ελληνική Αστυνομία κερδίζει το στοίχημα της ασφάλειας, ειρήνης και προόδου στην πατρίδα μας.
Οι δείκτες της εγκληματικότητας κινούνται σε ελεγχόμενα επίπεδα σε σχέση με τις άλλες χώρες.
Η Ελλάδα είναι χώρα ασφαλής και αποτελεί έναν από τους ασφαλέστερους προορισμούς για όλους.

 

Τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι προϊόν συστηματικής δουλειάς, οργάνωσης και λειτουργίας ενός πειθαρχημένου συνόλου, του προσωπικού της Αστυνομίας. Του προσωπικού που με υψηλό αίσθημα ευθύνης, αφοσίωσης στο καθήκον και στην αποστολή, προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό σύνολο, κάτω από αντίξοες πολλές φορές συνθήκες.

 

Από τη θέση αυτή ευχαριστώ δημόσια το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας για την προσφορά του και το καλώ ταυτόχρονα σε κοινή συστράτευση των προσπαθειών του, σε ανάδειξη όλων των αρετών του για ακόμα μεγαλύτερη προσφορά στο τόπο μας. Γιατί, για μας, εκτός από το καλό υπάρχει το καλύτερο και πάνω από το καλύτερο υπάρχει το άριστο.

 

Ευχαριστώ την Πολιτεία για την αμέριστη συμπαράστασή της, τους αποστράτους μας αλλά  και τους πολίτες που αναγνωρίζουν το παραγόμενο έργο και εμπιστεύονται την Αστυνομία τους.

 

Μοναδική μας φιλοδοξία και ταυτόχρονα διαχρονική αξία, είναι να υπηρετούμε διαρκώς τους πολίτες, μέσα σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματά τους, ώστε να δημιουργούν απερίσπαστα σ΄ένα περιβάλλον ευνομίας, ειρήνης, κοινωνικής ισότητας, συνοχής και αλληλεγγύης.

 

Ο προστάτης μας ΄Αγιος Αρτέμιος, καθοδηγεί τα βήματά μας, είναι το ηθικό έρεισμα και το φωτεινό μας πρότυπο με το θάρρος που επέδειξε, για την προάσπιση των αξιών και των ιδανικών της ειρήνης, της ευνομίας, της ασφάλειας του πολίτη και της προσφοράς στο συνάνθρωπο.

 

Η σημερινή μέρα είναι μέρα ευθύνης και δέσμευσης, ευθύνης για ένα καλύτερο αύριο που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών και δέσμευσης ότι θα υλοποιήσουμε με πληρότητα την πολιτική Ασφάλειας που έχουμε σχεδιάσει για την προκοπή της πατρίδας μας. 

 

Σας ευχαριστώ
Τελευταιές Αναρτήσεις