01-12-2006: Ομιλία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας στη σύσκεψη για την αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου του έτους 2006

ΘΕΜΑ: «Συμμετοχη της Ελληνικής Αστυνομίας στον Αντιπυρικό Αγώνα έτους 2006».

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και κατά την παρελθούσα θερινή περίοδο, η Ελληνική Αστυνομία παρείχε την απαιτούμενη συνδρομή στο Πυροσβεστικό Σώμα, για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασοπυρκαγιών που πλήττουν κάθε καλοκαίρι τη Χώρα μας.

Ειδικότερα το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας συνέταξε και απέστελε σε όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος Μνημόνιο ενεργειών, για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται από την δασική πυρκαγιά, αφού προηγουμένως το εν λόγω μνημόνιο εγκρίθηκε από τη Γ.Γ.Π. Προστασίας.

Επίσης με διαταγή του Αρχηγείου διετέθησαν τέσσερις (4) Αξ/κοί, ως εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, για τη στελέχωση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπυρόσβεσης.

Στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων είχαν δοθεί σαφείς εντολές και οδηγίες για τη συμμετοχή της στον αντιπυρικό αγώνα με την επιτήρηση των περιοχών στα πλαίσια των προγραμματισμένων πτήσεων και σε περίπτωση πυρκαγιάς τη μετάδοση εικόνας προς το 199 Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσω του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γ.Α.Δ. Αττικής.

Για την επίγεια επιτήρηση των δασών και δασικών εκτάσεων, κατά τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο (1-6-2006 έως 31-10-2006), η συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στις μεικτές εποχούμενες περιπολίες συνίστατο στα εξής:
•1° Στάδιο Επιχειρησιακής Ετοιμότητας: Σε εννέα (9) σημεία της Αττικής είχαν διατεθεί σε καθημερινή βάση και κατά το 8ωρο 14.00-22.00 συνολικά δέκα (10) αστυνομικοί.
•2° Στάδιο Επιχειρησιακής Ετοιμότητας: Είχε διαταχθεί η διάθεση ενός (1) περιπολικού Κ/Τ αυτοκινήτου μετά οδηγού κατά το 8ωρο 14.00-22.00 σε δέκα (10) σημεία του Νομού Αττικής, επί πλέον των δέκα (10) περιπολιών του 1ου Σταδίου Επιχειρησιακής Ετοιμότητας.

Στις Δ/νσεις Αστυνομίας Β/Α Αττικής, Δυτικής Αττικής και Ν/Α Αττικής, είχε επισημανθεί να ορίζουν κάθε μήνα ονομαστικά τους Αστυνομικούς υφισταμένων Υπηρεσιών τους και σε περίπτωση εκτάκτου κωλύματος να μεριμνούν για την άμεση αντικατάσταση τους.

Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε δάση και δασικών γενικά εκτάσεων, αγροτικών περιοχών και περιοχών αγροκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, είχε διαταχθεί η συμμετοχή μας στις μεικτές εποχούμενες περιπολίες, ύστερα από συνεννόηση με την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ή μετά από αίτημα του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπυρόσβεσης.

Σύμφωνα με τις εντολές της Πολιτικής ηγεσίας, είχαν διαταχθεί τα Α.Τ. και Τ.Α. που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις να ελέγχουν τυχόν ύποπτα άτομα, που διέρχονται σε ύποπτο χρόνο από δρόμους που οδηγούν σε δασικές περιοχές.
 
Επισημαίνεται ότι είχαν δοθεί εντολές στις Περιφερειακές Υπηρεσίες μας στην περιοχή των οποίων δεν λειτουργούν Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, εφόσον ζητηθεί η διάθεση περιπολικού αυτοκινήτου για τη μετακίνηση της ηγεσίας ή υψηλόβαθμων στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος σε δασικές πυρκαγιές, να διατίθεται ανάλογο όχημα, προκειμένου να ανταποκρίνονται έγκαιρα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Τέλος, σύμφωνα με τον υποβληθέντα απολογισμό συμμετοχής Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας στον αντιπυρικό αγώνα έτους 2006 διατέθηκαν: 

α) Για μεικτά περίπολα: 2.356 αστυνομικοί 
β) Γενικά στον αντιπυρικό αγώνα: 4.584 αστυνομικοί 
γ) Αυτοκίνητα: 775 
δ) Μοτοσικλέτες: 89 
ε) Φορητοί ασύρματοι: 537

Οι   δαπάνες   με   τις   οποίες  επιβαρύνθηκε   ο   προϋπολογισμός  της   Ελληνικής Αστυνομίας αναλύονται ως ακολούθως: 
α) Δαπάνες για μισθοδοσία  347.000 €
β) Δαπάνες για αποζημίωση Σαββατοκύριακου: 46.136,09 €
γ) Δαπάνες για εκτός έδρας αποζημίωσης: 17.985,42 €
δ) Δαπάνες από τη διάθεση μέσων: 31.563 €   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ:442.684,51 ΕΥΡΩ
                                                                                                           Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
                                                                                                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΧ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ
                                                                                                         Αντιστράτηγος

Τελευταιές Αναρτήσεις