Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη χορήγηση εγγράφου διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης; Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Όλοι οι αιτούντες, ανεξάρτητα από το καθεστώς διαμονής τους (μόνιμη ή μη διαμονή), απαιτείται να προσκομίσουν, στην αρμόδια Υπηρεσία, τα εξής κοινά δικαιολογητικά:

  • Διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ, αναγνωρισμένο από την Ελλάδα.
  • Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, με τεχνικές προδιαγραφές ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν.
  • e-Παράβολο δέκα έξι (16,00) ευρώ. Το e-Παράβολο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (https://gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo) με στοιχεία:

«Φορέας Δημοσίου»: Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π./Ελληνική Αστυνομία
«Κατηγορία Παραβόλου»: Άδεια διαμονής του Άρθρου 18 παρ. 4 της Σ.Α.
«Τύπος Παραβόλου» : [ 2296 ] Χορήγηση- Ανανέωση – Αντικατάσταση Άδειας Διαμονής

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση του e-Παραβόλου στον αρμόδια Υπηρεσία αποτελεί η πληρωμή του. Μη πληρωμένα παράβολα δεν γίνονται αποδεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία.

  • Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην αρμόδια αρχή ότι διαμένει στην Ελλάδα σε συγκεκριμένη διεύθυνση και ότι δεν έχει υποβάλει όμοιο αίτημα σε άλλη αστυνομική Αρχή (για τη χορήγηση εγγράφου διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Σ.Α.).

Tα επιμέρους δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη του καθεστώτος διαμονής υπό την Σ.Α., εξαρτώνται από την κατοχή ή μη εγγράφου κατά το π.δ. 106/2007 και της απόκτησης ή μη του δικαιώματος μόνιμης διαμονής κατά άρθρα 15 και 16 της Σ.Α..

Εφόσον ο αιτών έχει αποκτήσει έγγραφο σύμφωνα με το π.δ. 106/2007, δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εδώ.

Εφόσον ο αιτών δεν έχει αποκτήσει έγγραφο σύμφωνα με το π.δ. 106/2007, δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εδώ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια Υπηρεσία του τόπου κατοικίας σας.