Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Ετήσια Έκθεση για το Οργανωμένο Έγκλημα στην Ελλάδα για το έτος 2005 Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση
H έκθεση για την κατάσταση του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα εκπονήθηκε από το Τμήμα Ανάλυσης Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Η έκθεση στηρίχθηκε στο υλικό επίσημων ερευνών που πραγματοποίησαν το έτος 2005 οι ελληνικές Αρχές Επιβολής του Νόμου στα πλαίσια της προανάκρισης (Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Τελωνιακή Υπηρεσία, Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες).
Η κατάταξη των εγκληματικών συμπεριφορών στην κατηγορία του οργανωμένου εγκλήματος, έγινε με βάση τα έντεκα κριτήρια, που έχουν συμφωνηθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιγράφονται στο έγγραφο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ENFOPOL 35, REV. 2 (6204/2/97) σε συνδυασμό με τα τέσσερα κριτήρια που απαιτεί η ελληνική νομοθεσία (Ν. 2928/2001 & άρθρο 187 παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα), δηλαδή η εγκληματική οργάνωση πρέπει να:
1. Αποτελείται από τρία ή περισσότερα πρόσωπα.
2. Επιδιώκει τη διάπραξη συγκεκριμένων κακουργημάτων, τα οποία αναγράφονται ρητά στο Νόμο.
3. Έχει διαρκή δράση.
4. Είναι δομημένη.
Η επεξεργασία του υλικού στηρίχθηκε σε (139) συνολικά έρευνες που έγιναν στην Ελλάδα το έτος 2005 περί υποθέσεων, οι οποίες πληρούν τα χαρακτηριστικά του Οργανωμένου Εγκλήματος. Κατηγορήθηκαν (579) άτομα από τις διωκτικές αρχές ως μέλη εγκληματικών οργανώσεων και σχηματίστηκαν δικογραφίες εναντίον τους. Από αυτούς (116) άτομα θεωρήθηκαν ως μέλη-κλειδιά εγκληματικών οργανώσεων.
Διαπιστώθηκε ότι οι εγκληματικές οργανώσεις παρουσιάζουν με το πέρασμα του χρόνου ολοένα και περισσότερο ανομοιογενή σύνθεση ως προς την εθνική καταγωγή των μελών τους, αποκτώντας σταδιακά πολυεθνικό χαρακτήρα. Επίσης, περιορίζονται οι εγχώριες εγκληματικές οργανώσεις και αυξάνονται οι αλλοδαπές.
Για την αντιμετώπιση των εγκληματικών οργανώσεων η Ελληνική Πολιτεία και η Ελληνική Αστυνομία το τελευταίο διάστημα έχουν αναπτύξει μια σειρά ολοκληρωμένων και συμπληρωματικών μέτρων με σκοπό την εξουδετέρωση της δράσης τους, όχι μόνο με συλλήψεις και κατασχέσεις, αλλά και με εξειδικευμένα μέτρα που αφορούν την αύξηση των πιθανοτήτων για σύλληψη των ηγετικών μελών, την οριστική διάσπαση των δραστηριοτήτων των εγκληματικών οργανώσεων και την κατάσχεση όσο το δυνατόν περισσότερων παράνομων εσόδων τους από εγκληματικές δραστηριότητες.