Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Ηγεσία Οργανόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό Ειδικές Υπηρεσίες Λοιπές Υπηρεσίες Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Γενικά

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) είναι η Εθνική Εγκληματολογική Υπηρεσία της Χώρας και παρέχει σημαντική επιστημονική υποστήριξη και συνδρομή στο έργο όχι μόνο της Αστυνομίας, αλλά και όλων των Διωκτικών Αρχών και των Αρχών Επιβολής του Νόμου.

Το Σεπτέμβριο του 2010 η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών μεταστεγάστηκε σε νεόδμητο κτίριο πέντε ορόφων, 32.000 περίπου τετραγωνικών μέτρων, στις παρυφές του Δήμου Αθηναίων.

Ιστορική εξέλιξη

Το 1919 συστήθηκε και λειτούργησε στην Αθήνα το πρώτο «Κεντρικό Γραφείο Εγκληματολογικής Σημάνσεως», το οποίο το 1925 μετονομάστηκε σε «Κεντρικό Γραφείο Εγκληματολογικών Αναζητήσεων». Το 1929 το Κεντρικό Γραφείο Εγκληματολογικών Αναζητήσεων ονομάστηκε «Διεύθυνση Εγκληματολογικών Υπηρεσιών».

Το έτος 1992 προήχθη σε «Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών» και κατέστη αυτοτελής Κεντρική Υπηρεσία.

Κύριος οργανωτής των εργαστηρίων της Δ.Ε.Υ. κατά τρόπο άρτιο και επιστημονικό και θεμελιωτής - στυλοβάτης της εφαρμοσμένης εγκληματολογικής πρακτικής στην Αστυνομία υπήρξε ο καθηγητής Κωνσταντίνος ΓΑΡΔΙΚΑΣ, ο οποίος διοίκησε την Υπηρεσία επί 36 χρόνια.

Υπαγωγή

Η Δ.Ε.Ε. είναι αυτοτελής Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό του Σώματος, η δε τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε όλη την επικράτεια.

Στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, υπάγεται διοικητικά η Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στα Επιτελεία των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας, με εξαίρεση τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λειτουργούν έντεκα (11) Τμήματα Εγκληματολογικών Ερευνών (Τ.Ε.Ε.).

Επιπρόσθετα, στις έδρες των Πρωτοδικείων λειτουργούν πενήντα δύο (52) Γραφεία Εγκληματολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.).

Αρμοδιότητες

Έχει ως αποστολή:

 • διερεύνηση της σκηνής του εγκλήματος.
 • Την περισυλλογή και την αξιοποίηση των ιχνών και πειστηρίων με τη χρησιμοποίηση σύγχρονου εξοπλισμού.
 • Τη σύνταξη εκθέσεων εργαστηριακών Πραγματογνωμοσυνών, εφαρμόζοντας σύγχρονες επιστημονικοτεχνικά τεκμηριωμένες, διεθνώς αναγνωρισμένες & δικαστικά παραδεκτές μεθόδους.
 • Την οργάνωση των εγκληματολογικών αναζητήσεων προς ανακάλυψη καταζητούμενων και την ανεύρεση εξαφανισθέντων ατόμων.
 • Τη μέριμνα για την επαγγελματική επιμόρφωση στις επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους της εγκληματολογίας, τόσο των στελεχών της, όσο και άλλων Φορέων προκειμένου να εντάξουν τις εγκληματολογικές μεθόδους στις διαδικασίες τους.
 • Παροχή επιστημονικοτεχνικής υποστήριξης σε διάφορα πεδία αρμοδιότητάς της, π.χ. κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για έγγραφα ασφαλείας, όπως ταυτότητες και διαβατήρια.
 • Ανθρωπιστική προσφορά των Εγκληματολογικών Επιστημών, όπως η αναγνώριση θυμάτων μαζικών καταστροφών/αναγνώριση σορών μεταναστών / επανένωση οικογενειών.

Διάρθρωση

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών διαρθρώνεται στα εξής:

Προσωπικό

Το προσωπικό της Διεύθυνσης, το οποίο συνεχώς μετεκπαιδεύεται για την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον ραγδαία εξελισσόμενο τομέα των Εγκληματολογικών Επιστημών, αποτελείται από:

 • Αστυνομικούς Γενικών Καθηκόντων, στους οποίους απονέμονται ειδικότητες σύμφωνα με το ΠΔ 342/1977, όπως γραφολόγου, δακτυλοσκόπου, εξερευνητή, εξεταστή ψηφιακών πειστηρίων, κ.λπ.
 • Αστυνομικούς Ειδικών Καθηκόντων, απόφοιτοι Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. / κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, όπως βιολόγοι, χημικοί, πληροφορικής, φυσικοί, κ.λπ.
 • Πολιτικό Προσωπικό – Επιστημονικό ή Διοικητικό Προσωπικό.

Σύστημα Διαχείρισης ΠοιότηταςΗ Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 και διαπιστευτεί για τις εφαρμοζόμενες δοκιμές και ελέγχους της με τα διεθνή πρότυπα ISO 17025:2005 και ISO 17020:2012.

Διεθνής Συνεργασίας - Συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα

Ι. Διεθνής Συνεργασία:

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών:

 • έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εγκληματολογικών Ινστιτούτων (ENFSI),
 • ανταλλάσσει πληροφορίες μεταξύ κρατών - μελών της Ε.Ε. μέσω INTERPOL, EUROPOL, EURODAC, Συνθήκης SCHENGEN κ.λπ.,
 • εκπροσωπείται με εμπειρογνώμονες Αξιωματικούς σε Ομάδες Εργασίας της Ε.Ε., για θέματα Επιστημονικοτεχνικού - Εγκληματολογικού ενδιαφέροντος.

ΙΙ. Συγχρηματοδοτούμενα / Ερευνητικά Ευρωπαϊκά προγράμματα:

Η Υπηρεσία συμμετέχει ενεργά σε πληθώρα συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ασφάλειας με συνεργασία φορέων τόσο σε Εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επικοινωνία 

Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
Τηλέφωνο: 2105103044
Fax: 2131527724
e-mail: dee@hellenicpolice.gr