Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου


Κατάργηση Δελτίου Ταυτότητας Επιτίμου Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Με το υπ’ αριθμό 10/2018 Π.Δ. «Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού», καταργείται το Δελτίο Ταυτότητας Επιτίμου και χορηγείται στους δικαιούχους Δελτίο Επιτίμου, το οποίο στερείται της γενικής αποδεικτικής ισχύος της αστυνομικής ταυτότητας. Τα Δελτία Ταυτότητας Επιτίμων παύουν να ισχύουν με την παραλαβή των νέων Δελτίων Επιτίμου και το αργότερο εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω Π.Δ..

Οι δικαιούχοι Δελτίων Ταυτότητας Επιτίμου θα πρέπει να προβούν σε πρώτο στάδιο στην έκδοση αστυνομικής ταυτότητας (εφόσον δεν κατέχουν), καθότι το Δελτίο που ήδη κατέχουν θα παύσει να ισχύει.

Για τις λεπτομέρειες έκδοσης του νέου Δελτίου Επιτίμου θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Αποστράτων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας/Α.Ε.Α..

Δείτε εδώ το υπ’ αριθμό 10/2018 Προεδρικό Διάταγμα.