Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Ηγεσία Οργανόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό Προσλήψεις Προσωπικού Εκπαίδευση Αστυνομική Ακαδημία Εξέλιξη Οικονομικές Παροχές Γυναίκες στην Ελληνική Αστυνομία Ειδικοί Φρουροί Συνοριοφύλακες Βαθμοί Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστοιχία βαθμών Ειδικές Υπηρεσίες Λοιπές Υπηρεσίες Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου


Σίτιση Δοκίμων Υπαστυνόμων Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Η σίτιση των Δοκίμων πραγματοποιείται εντός της Σχολής Αξιωματικών, σε σύγχρονους χώρους εστιατορίου.

Με μέριμνα ειδικά ορισμένων Αξιωματικών της Σχολής και επιτροπής των Δοκίμων παρακολουθούνται και εξετάζονται καθημερινά τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφαλούς συντήρησης των τροφίμων, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα του συσσιτίου που παρασκευάζεται στη Σχολή.

Το πρόγραμμα του συσσιτίου εκδίδεται από 10μελή επιτροπή Δοκίμων όλων των ετών, το οποίο εγκρίνεται από τον Διοικητή του Τμήματος Δοκίμων Υπαστυνόμων, τους Διοικητές των Εκπαιδευτικών Τμημάτων, καθώς και από τον Ιατρό της Σχολής, με γνώμονα τη σωστή και ισορροπημένη διατροφή τους.