Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Ηγεσία Οργανόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό Προσλήψεις Προσωπικού Εκπαίδευση Αστυνομική Ακαδημία Εξέλιξη Οικονομικές Παροχές Γυναίκες στην Ελληνική Αστυνομία Ειδικοί Φρουροί Συνοριοφύλακες Βαθμοί Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστοιχία βαθμών Ειδικές Υπηρεσίες Λοιπές Υπηρεσίες Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Μορφωτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Για τη ψυχαγωγία των δοκίμων, την πολιτιστική και πνευματική τους  καλλιέργεια, καθώς και την ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων η Σχολή οργανώνει χορευτικές συγκεντρώσεις, χοροεσπερίδες, θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις, συναυλίες, αθλητικούς αγώνες και διαλέξεις εντός ή εκτός Σχολής. Επίσης μεριμνά για την παρακολούθηση από τους δοκίμους θεατρικών παραστάσεων, κινηματογραφικών έργων, επιστημονικών διαλέξεων, καλλιτεχνικών και ιστορικών εκθέσεων, ενώ τέλος, με τη φροντίδα της Σχολής Αξιωματικών και τη συμμετοχή δοκίμων λειτουργεί η Θεατρική Ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στους δοκίμους και των τεσσάρων τάξεων αναπτύσσονται, υπό μορφή διαλέξεων, θέματα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, που διευρύνουν την εγκυκλοπαιδική τους μόρφωση, όπως θέματα ιστορίας της Αστυνομίας στην Ελ­λάδα, στρατιωτικής δικαιοσύνης, αγωγής του ελληνικού λόγου, τεχνικής επικοι­νωνίας σε μέσα μαζικής επικοινωνίας, πολιτικής ιστορίας νεότερης Ελλάδος, πολιτικής οικονομίας, σύγχρονης διεθνούς πολιτικής, κοινωνιολογίας, σωφρονι­στικής, διπλωματικής ιστορίας, χημείας τροφίμων, τοπογραφίας - σχεδιογραφίας, καθώς και άλλα επίκαιρα θέματα. 

Κάθε χρόνο με μέριμνα της Σχολής διοργανώνονται επισκέψεις και εκδρομές σε χώρους υπηρεσιακού, αρχαιολογικού, επιστημονικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Σημαντική παράμετρος των πολιτιστικών προγραμμάτων είναι και η συμμετοχή των αθλητικών ομάδων της Σχολής Αξιωματικών στο ετήσιο πρωτάθλημα Παραγωγικών Σχολών.