Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Ηγεσία Οργανόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό Προσλήψεις Προσωπικού Εκπαίδευση Αστυνομική Ακαδημία Εξέλιξη Οικονομικές Παροχές Γυναίκες στην Ελληνική Αστυνομία Ειδικοί Φρουροί Συνοριοφύλακες Βαθμοί Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστοιχία βαθμών Ειδικές Υπηρεσίες Λοιπές Υπηρεσίες Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου


Θεωριτική και πρακτική εκπαίδευση Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Οι πρωτοετείς δόκιμοι Υπαστυνόμοι με την παρουσίασή τους στη Σχολή υφίστανται την προβλεπόμενη βασική εκπαίδευση, η οποία διακρίνεται σε κύρια και περιοδική. Μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης δίνουν τον προβλεπόμενο όρκο σε επίσημη τελετή και ακολουθεί η εφαρμογή του τακτικού προγράμματος θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.

Οι δόκιμοι Υπαστυνόμοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, εκπαιδεύονται επίσης σε θέματα Οπλοτεχνικής-Σκοποβολής για την ορθή χρήση των όπλων. Η εκπαίδευση στη χρήση των όπλων γίνεται τόσο υπό συνθήκες πραγματικών καταστάσεων, όσο και υπό συνθήκες προσομοίωσης με ειδικά μηχανήματα .

Η αποτυχία στο μάθημα της Οπλοτεχνικής-Σκοποβολής συνιστά λόγο αποβολής του δοκίμου από τη Σχολή Αξιωματικών, όπως συμβαίνει σε πολλές Αστυνομικές Ακαδημίες άλλων χωρών.

Οι Δόκιμοι υποχρεούνται να παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, μια ξένη γλώσσα (αγγλικά ή γαλλικά).

Στους Δοκίμους διδάσκονται, κατ' έτος σπουδών, τα εξής μαθήματα:

Α΄ ΕΤΟΣ

Μαθήματα με βαθμό:

1.

Αστυνομικό Δίκαιο

2.

Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο

3.

Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο

4.

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου

5.

Εγκληματολογία

6.

Συνταγματικό Δίκαιο – Ανθρώπινα Δικαιώματα

7.

Αστυνομία Γενικής Αστυνόμευσης – Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι

8.

Αστυνομία Τροχαίας

9.

Οπλοτεχνική - Σκοποβολή

10.

Αυτοάμυνα - Αυτοπροστασία

Ενισχυτικά Μαθήματα χωρίς βαθμό:

1

Σωματική Αγωγή - Αθλητισμός

2

Κοινωνική και επαγγελματική αγωγή - Δεοντολογία - Δημόσιες Σχέσεις - Ο ρόλος των Σωμάτων Ασφαλείας

3

Πρώτες Βοήθειες - Υγιεινή Προσωπικού

4

Τεχνολογία Αστυνομικών Εφαρμογών

5

Μηχανολογία - Οδήγηση οχημάτων

6

Ασκήσεις πυκνής τάξης

7

Ασκήσεις προσομοίωσης

Β΄ ΕΤΟΣ

Μαθήματα με βαθμό:

1

Αστυνομικό Δίκαιο

2

Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο

3

Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο

4

Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές)

5

Κοινωνιολογία

6

Αστυνομία Δημόσιας Ασφάλειας

7

Οπλοτεχνική - Σκοποβολή

8

Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία

9

Πληροφορική

10

Ελληνική Γλώσσα – Λογοτεχνία

11

Ξένη Γλώσσα (Αγγλική - Γαλλική)

Ενισχυτικά Μαθήματα χωρίς βαθμό:

1

Σωματική Αγωγή - Αθλητισμός

2

Συναθροίσεις - Συγκεντρώσεις Αστυνομικές Επιχειρήσεις

3

Ασκήσεις πυκνής τάξης

4

Ασκήσεις προσομοίωσης

Γ΄ ΕΤΟΣ

Μαθήματα με βαθμό:

1

Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο

2

Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο

3

Διοικητικό Δίκαιο

4

Αστικό Δίκαιο (Ενοχικό - Οικογενειακό)

5

Ψυχολογία

6

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και Ανθρωπιστικό Δίκαιο

7

Επιστημονική Αστυνομία - Ανακριτική

8

Πρακτικές Διαχείρισης Αστυνομικών Θεμάτων

9

Επιχειρησιακός σχεδιασμός

10

Οπλοτεχνική - Σκοποβολή

11

Αυτοάμυνα - Αυτοπροστασία

12

Πληροφορική

13

Ξένη Γλώσσα (Αγγλική - Γαλλική)

Ενισχυτικά Μαθήματα χωρίς βαθμό:

1

Σωματική Αγωγή - Αθλητισμός

2

Εμπορικό Δίκαιο

3

Αστυνομία Κρατικής Ασφάλειας

4

Θέματα Δημοσίου Κατηγόρου

5

Ασκήσεις προσομοίωσης

6

Ασκήσεις πυκνής τάξης

Δ΄ ΕΤΟΣ

Μαθήματα με βαθμό:

1

Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο

2

Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο

3

Αστικό Δίκαιο (Εμπράγματο - Κληρονομικό)

4

Εμπειρική Εγκληματολογία - Κοινωνικός έλεγχος του εγκλήματος

5

Ευρωπαϊκό - Κοινοτικό Δίκαιο

6

Ιατροδικαστική

7

Πολιτική Δικονομία

8

Πρακτική εφαρμογή ποινικών υποθέσεων

9

Οπλοτεχνική – Σκοποβολή

10

Αυτοάμυνα - Αυτοπροστασία

11

Πληροφορική

12

Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη - Αστυνομικό Μάνατζμεντ

13

Ξένη Γλώσσα (Αγγλική - Γαλλική)

Ενισχυτικά Μαθήματα χωρίς βαθμό:

1

Σωματική Αγωγή - Αθλητισμός

2

Εργατικό Δίκαιο

3

Σύνταξη υπηρεσιακών εγγράφων

4

Ασκήσεις προσομοίωσης

5

Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)

6

Ασκήσεις πυκνής τάξης

Η φοίτηση των σπουδαστών στη Σχολή Αξιωματικών διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα και χωρίζεται σε τέσσερα (4) εκπαιδευτικά έτη. Η παρακολούθηση της εκπαίδευσης σε όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές εφόσον δεν συντρέχει δικαιολογημένο κώλυμα. Σε κάθε εξάμηνο, οι σπουδαστές συμμετέχουν σε έκτακτες εξετάσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (προφορικές ή γραπτές, ατομικές ή ομαδικές εργασίες) και τακτικές γραπτές εξετάσεις στο τέλος του τακτικού προγράμματος κάθε εξαμήνου. Ο σπουδαστής που επιτυγχάνει τα προκαθορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα, βάσει του Κανονισμού της Σχολής, θεωρείται ως επιτυχών και αναγνωρίζονται σε αυτόν τα συγκεκριμένα μαθήματα. Συμμετέχουν επίσης σε πρακτική εκπαίδευση σε αντικείμενα αστυνομικού ενδιαφέροντος σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού έτους, κάθε σπουδαστής βαθμολογείται για την επαγγελματική του ικανότητα.

Όλα τα μαθήματα που διδάσκονται περιγράφονται διεξοδικά στο Πρόγραμμα Σπουδών που καταρτίζεται κάθε έτος από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής Αξιωματικών και εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Α.Ε.Α. (General Staff Commander of the Hellenic Police Headquarters).Η διδασκαλία όλων των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

Μεταξύ των διδασκόμενων γνωστικών αντικειμένων περιλαμβάνονται μαθήματα αγγλικής και γαλλικής γλώσσας κατά τη διάρκεια όλου του 2ου, 3ου και 4ου εκπαιδευτικού έτους. Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + θα παραδίδονται μαθήματα ελληνικής γλώσσας και θα γίνονται εργασίες στην ελληνική και αγγλική στο πλαίσιο εξετάσεων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας, το Τμήμα σπουδών θα χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων της Σχολής για να δημιουργήσει το αρχείο καταγραφής των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Όλες οι ενέργειες που απορρέουν από τις συμφωνίες κινητικότητας ( mobility agreements ), είτε αφορούν εισερχόμενους είτε εξερχόμενους μετακινούμενους, θα πιστώνονται και θα αναγνωρίζονται, μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες.