Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Ηγεσία Οργανόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό Προσλήψεις Προσωπικού Εκπαίδευση Αστυνομική Ακαδημία Εξέλιξη Οικονομικές Παροχές Γυναίκες στην Ελληνική Αστυνομία Ειδικοί Φρουροί Συνοριοφύλακες Βαθμοί Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστοιχία βαθμών Ειδικές Υπηρεσίες Λοιπές Υπηρεσίες Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Τέσσερα (4) εκπαιδευτικά έτη Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Η φοίτηση των Δοκίμων Υπαστυνόμων στη Σχολή διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα και χωρίζεται σε τέσσερα (4) εκπαιδευτικά έτη. Οι προερχόμενοι από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας εγγράφονται στο Β' έτος (Γ΄ εξάμηνο).

Το εκπαιδευτικό έτος διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους και διαιρείται σε δύο αυτοτελή εξάμηνα.

Το πρώτο εξάμηνο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 15η Φεβρουαρίου. Το δεύτερο εξάμηνο αρχίζει την 16η Φεβρουαρίου και λήγει την 31η Αυγούστου.