Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Ηγεσία Οργανόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό Προσλήψεις Προσωπικού Εκπαίδευση Αστυνομική Ακαδημία Εξέλιξη Οικονομικές Παροχές Γυναίκες στην Ελληνική Αστυνομία Ειδικοί Φρουροί Συνοριοφύλακες Βαθμοί Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστοιχία βαθμών Ειδικές Υπηρεσίες Λοιπές Υπηρεσίες Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Τέσσερα (4) εκπαιδευτικά έτη Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Η φοίτηση των σπουδαστών στη Σχολή Αξιωματικών διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα και χωρίζεται σε τέσσερα (4) εκπαιδευτικά έτη. Η παρακολούθηση της εκπαίδευσης σε όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές εφόσον δεν συντρέχει δικαιολογημένο κώλυμα.

Σε κάθε εξάμηνο, οι σπουδαστές συμμετέχουν σε έκτακτες εξετάσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (προφορικές ή γραπτές, ατομικές ή ομαδικές εργασίες) και τακτικές γραπτές εξετάσεις στο τέλος του τακτικού προγράμματος κάθε εξαμήνου.

Ο σπουδαστής που επιτυγχάνει τα προκαθορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα, βάσει του Κανονισμού της Σχολής, θεωρείται ως επιτυχών και αναγνωρίζονται σε αυτόν τα συγκεκριμένα μαθήματα. Συμμετέχουν επίσης σε πρακτική εκπαίδευση σε αντικείμενα αστυνομικού ενδιαφέροντος σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού έτους, κάθε σπουδαστής βαθμολογείται για την επαγγελματική του ικανότητα.

Οι προερχόμενοι από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας εγγράφονται στο Β' έτος (Γ΄ εξάμηνο).

Το εκπαιδευτικό έτος διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους και διαιρείται σε δύο αυτοτελή εξάμηνα.

Το πρώτο εξάμηνο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 15η Φεβρουαρίου. Το δεύτερο εξάμηνο αρχίζει την 16η Φεβρουαρίου και λήγει την 31η Αυγούστου.