Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου


Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Η ταυτότητα της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών

Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (Δι.Δ.Α.Π.), αποτελεί την Κεντρική Αρχή Πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας και ιδίως του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Τρομοκρατίας

Η αποστολή

Η Δι.Δ.Α.Π. έχει ως αποστολή την υποστήριξη σε θέματα πληροφοριών και την ανάλυση προανακριτικών δεδομένων σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και στις άλλες Εθνικές Αρχές Ασφάλειας και Επιβολής του Νόμου, όπως και στις Δικαστικές Αρχές.

Κατευθύνει τη δράση της προς το σκοπό της πρόληψης, εξακρίβωσης ή διερεύνησης των αξιοποίνων πράξεων, είτε στο πλαίσιο αυτόνομης επιχειρησιακής πληροφοριακής δράσης είτε στο πλαίσιο πληροφοριακής υποστήριξης άλλων Υπηρεσιών και Αρχών, που αφορούν μια σειρά σοβαρών και οργανωμένων εγκληματικών συμπεριφορών, οι οποίες έχουν, μεταξύ άλλων, διασυνοριακή διάσταση και διευρωπαϊκό ενδιαφέρον.

Η υπαγωγή

Έχει διοικητική αυτοτέλεια, υπάγεται απευθείας στην ανώτατη διοικητική βαθμίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, στον Αρχηγό του Σώματος, η δε τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε όλη την επικράτεια.

Στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών υπάγονται απευθείας, ως προς το ειδικό αντικείμενο της επιχειρησιακής τους αποστολής, περιφερειακές – αποκεντρωμένες δομές συλλογής και διαχείρισης Πληροφοριών που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αρμοδιότητας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και των δώδεκα Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων, σε όλη την επικράτεια.

Η διάρθρωση

Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική υλοποίηση της αποστολής της και εφαρμόζοντας τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας, διαρθρώνεται εσωτερικά σε Τμήματα και τομείς δράσης, ενώ συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο και τη δράση των περιφερειακών Τμημάτων και Γραφείων των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα αποκεντρωμένα Τμήματα και Γραφεία συλλογής και διαχείρισης Πληροφοριών, που υπάγονται διοικητικά στις γεωγραφικές αστυνομικές περιφέρειες, αποτελούν τις κατά τόπους υποστηρικτικές δομές της που έχουν ως αποστολή την αξιοποίηση πληροφοριών για κάθε μορφή εγκληματικότητας που αφορά τις τοπικές κοινωνίες.

 

Το έργο

Στο πλαίσιο της αποστολής της, διατηρεί και εμπλουτίζει τις βάσεις δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ μεριμνά για τη διασφάλισή τους. Τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται, διαβαθμίζονται ανάλογα με το αντικείμενο και τη σπουδαιότητά τους, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την έρευνα και τη δίωξη του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο της διεθνούς και ευρωπαϊκής αστυνομικής συνεργασίας και μέσω των προβλεπόμενων διαύλων, η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών συγκεντρώνει πληροφορίες και στοιχεία που συλλέγονται από τις διεθνείς υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου και ανταποκρίνεται στα αιτήματα παροχής πληροφοριών αλλοδαπών αρχών, διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών.

Επιπρόσθετα, οι αερομεταφορείς που εκτελούν πτήσεις εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες προσγειώνονται σε ή απογειώνονται από, ελληνικό έδαφος, διαβιβάζουν στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών δεδομένα PNR, τα οποία επεξεργάζονται με σκοπό την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων. 

Θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας

Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών ιδρύθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4249/2014, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4281/2014, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4579/2018 και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του π.δ. 178/2014, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 82/2020

Η θεσμική θωράκιση λειτουργίας της Κεντρικής Αρχής Πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας προβλέπει αυξημένες εγγυήσεις ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας που περιλαμβάνουν την εποπτεία από ανώτερο Εισαγγελικό Λειτουργό και τον εξωτερικό έλεγχο Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, αλλά και ιδιαίτερες εγγυήσεις και προβλέψεις που αφορούν την επιλογή, τοποθέτηση και στελέχωση της Υπηρεσίας και τα καθήκοντα του προσωπικού.

Η Διεύθυνση λειτουργεί με βάση τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα στον τομέα της διαχείρισης και ανάλυσης πληροφοριών και συμμετέχει σε όλα τα εθνικά και διεθνή φόρα που ασχολούνται με τα θέματα πληροφοριών και ασφάλειας.

Σε υποθέσεις αυξημένου αστυνομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος η Δι.Δ.Α.Π. ενεργοποιεί ειδική τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας των πολιτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του π.δ. 178/2014.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Fax : 213 1527470
E-mail: ioc.didap@hellenicpolice.gr
Website: www.hellenicpolice.gr

Στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών και των Περιφερειακών Τμημάτων και Γραφείων Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών:

Τίλος Υπηρεσίαςe-mail

Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών

didap@hellenicpolice.gr

Κέντρο Πληροφοριών ΔιΔΑΠ

ioc.didap@hellenicpolice.gr

Περιφερειακό Τμήμα Αθηνών

inteldept.attikis@hellenicpolice.gr

Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης

inteldept.thessalonikis@hellenicpolice.gr

Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου

inteldept.peloponnisou@hellenicpolice.gr

Περιφερειακό Τμήμα Νοτίου Αιγαίου

inteldept.notaigaiou@hellenicpolice.gr

Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης

inteldept.kritis@hellenicpolice.gr

Περιφερειακό Τμήμα Στερεάς Ελλάδος

inteldept.sterelladas@hellenicpolice.gr

Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδος

inteldept.ditelladas@hellenicpolice.gr

Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων

inteldept.ionnison@hellenicpolice.gr

Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

inteldept.anmakthakis@hellenicpolice.gr

Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

inteldept.kenmakedonias@hellenicpolice.gr

Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας

inteldept.ditmakedonias@hellenicpolice.gr

Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου

inteldept.ipirou@hellenicpolice.gr

Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας

inteldept.thessalias@hellenicpolice.gr

Περιφερειακό Τμήμα Βορείου Αιγαίου

inteldept.voraigaiou@hellenicpolice.gr

Σε κάθε περίπτωση, για άμεση αστυνομική βοήθεια και επέμβαση μπορείτε να απευθύνεστε στον αριθμό 100 της Αμέσου Δράσεως ή στην πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο του ν.4579/2018

Το 5ο Τμήμα - Μονάδα Στοιχείων Επιβατών (Μ.Σ.Ε.) της Δι.Δ.Α.Π., τηρεί και εφαρμόζει τις διατάξεις του ν. 4579/2018, κατ’ επιταγή της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2016/681, αποτελεί την εθνική Μ.Σ.Ε. και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του π.δ. 178/2014, ως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 του π.δ. 82/2020. 

Η εθνική Μ.Σ.Ε. επεξεργάζεται δεδομένα PNR, τα οποία συλλέγονται και διαβιβάζονται σε αυτήν από τους αερομεταφορείς και αφορούν επιβάτες τακτικών ή έκτακτων πτήσεων που προσγειώνονται σε ή απογειώνονται από ελληνικό έδαφος, με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής της και συγκεκριμένα την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4579/2018.

Το χρονικό διάστημα διατήρησης των εν λόγω δεδομένων είναι πέντε έτη, σε διάστημα όμως έξι μηνών από την λήψη τους τα δεδομένα PNR αποπροσωποποιούνται. Η άρση της αποπροσωποποίησης πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος και πάντως ύστερα από έγκριση αρμόδιας Δικαστικής ή Εισαγγελικής Αρχής.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι η Ελληνική Αστυνομία. Το υποκείμενο των δεδομένων PNR, τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του. Η επικοινωνία γίνεται, με τη χρήση της επισυναπτόμενης φόρμας προς διευκόλυνση των υποκειμένων, αποκλειστικά μέσω του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Μ.Σ.Ε. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Μ.Σ.Ε.:
Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών
Τμήμα 5ο – Μονάδα Στοιχείων Επιβατών
Email: dpo.piu@hellenicpolice.gr
Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα (Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας).

Το υποκείμενο των δεδομένων σε περίπτωση μη εξυπηρέτησής του έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr),  στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Λ. Κηφισίας 1, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-6475600
Email: complaints@dpa.gr