Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Διεύθυνση Πληροφορικής Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

H Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας έχει ως αποστολή το σχεδιασμό μηχανογραφημένων πληροφοριακών συστημάτων, τη δημιουργία και υποστήριξη της κατάλληλης τεχνικής και λειτουργικής υποδομής και των αναγκαίων εφαρμογών πληροφορικής για την υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επιπλέον, στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας λειτουργεί το Πληροφοριακό Σύστημα Schengen, ενώ παρέχεται τεχνική υποστήριξη στο διαδικτυακό κόμβο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (http://www.yptp.gr/main.php ) και στα αυτόνομα Πληροφοριακά Συστήματα Europol, Interpol , Eurodac κ.λπ., που λειτουργούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της Χώρας μας, που απορρέουν από Διεθνείς Συμβάσεις.

Διαθέτει ένα σύγχρονο Πανελλαδικό Δίκτυο Πληροφορικής, το οποίο πρόσφατα (Έτος 2007), πύκνωσε και επεκτάθηκε στο σύνολο των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Χώρας επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος και άνω, με το έργο «Συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με τη χρήση Πληροφορικής (Police On Line)».

Το έργο «Συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με τη χρήση Πληροφορικής (Police On Line)» υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (80% από Ε.Τ.Π.Α. και 20% από Εθνικούς Πόρους) και ανάθεσή του, με Προγραμματική Συμφωνία, στην εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.».

Στο προαναφερόμενο Δίκτυο λειτουργούν διάφορες Επιχειρησιακές, Διοικητικές και Οικονομικές μηχανογραφικές εφαρμογές για την υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πλέον αυτών και στα πλαίσια του έργου Police On Line αναπτύσσονται μηχανογραφικές εφαρμογές και ηλεκτρονικές εξυπηρετήσεις, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον Πολίτη, την αμεσότερη, ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτησή του, την άμεση πρόσβασή του στην πληροφόρηση, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, την αύξηση της παραγωγικότητάς τους , την προαγωγή των σχέσεών της με τους πολίτες και τη συνολική αναβάθμιση του παραγόμενου έργου της.