Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία
 
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Αστυνομική Ανασκόπηση Υλικό Αρχείου Νομικό πλαίσιο επιστροφών/επανεισδοχών στην Τουρκία

Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.) Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.) είναι ειδική αυτοτελής Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, εδρεύει στο Νομό Αττικής, υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό του Σώματος και έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκλημάτων που μαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα, στο χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Υ.Β.Ε.), με διοικητική υπαγωγή στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

 

Τη δράση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων συντονίζει και εποπτεύει ο αρμόδιος για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος Υπουργός Επικρατείας, ενώ το έργο και οι δραστηριότητές της εποπτεύονται από την Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ύστερα από ετήσια Έκθεση Απολογισμού που υποβάλλει ο αρμόδιος Υπουργός.

Επιπλέον, το ανακριτικό έργο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και η εν γένει δραστηριότητα της Υπηρεσίας, τελούν υπό την άμεση εποπτεία του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, ο οποίος ενημερώνεται για όλες τις υποθέσεις που χειρίζεται

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας ιδρύθηκε το 1999, η λειτουργία της διέπεται από ειδικό θεσμικό πλαίσιο και στο πεδίο δράσης της περιλαμβάνονται:

  • Συγκεκριμένα εγκλήματα του Ποινικού Κώδικα που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά αστυνομικοί όλων των βαθμών, συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί, καθώς και όσα εγκλήματα περιλαμβάνονται στη νομοθεσία για τα ναρκωτικά, τα παίγνια, τα όπλα, τις αρχαιότητες, τη λαθρεμπορία και τους αλλοδαπούς.
  • Συγκεκριμένα εγκλήματα του Ποινικού Κώδικα καθώς και τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα δεύτερο, τέταρτο και πέμπτο του Ν.3666/2008, όπως ισχύει, «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα», που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι και λειτουργοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και υπάλληλοι ή αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.
  • Παραλαμβάνει και ελέγχει, υπό την άμεση εποπτεία του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του αστυνομικού προσωπικού, των συνοριακών φυλάκων, των ειδικών φρουρών και του πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, των σωφρονιστικών υπαλλήλων, των εξωτερικών φρουρών των καταστημάτων κράτησης και των προϊσταμένων των Δασαρχείων και των Δασονομείων.

Αστυνομική και ανακριτική έρευνα

  • Όλες οι καταγγελίες ή πληροφορίες, ανώνυμες ή επώνυμες, μετά την επεξεργασία και αξιολόγησή τους υποβάλλονται ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος παρακολουθεί τη γενικότερη ερευνητική τους πορεία.
  • Κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης δεν ισχύει το φορολογικό απόρρητο. Εφόσον επιβάλλεται, είναι δυνατή η άρση απορρήτου της επικοινωνίας, του τραπεζικού ή χρηματιστηριακού απορρήτου, σύμφωνα με συγκεκριμένες δικονομικές διαδικασίες.
  • Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων έχει κατά την εκπλήρωση της αποστολής της, απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία όλων των αστυνομικών Υπηρεσιών και των άλλων αρχών ή Υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Διάρθρωση και τοπική αρμοδιότητα

Στελέχωση

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων στελεχώνεται από αστυνομικό προσωπικό, το οποίο επιλέγεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με αυστηρά κριτήρια. Σε αυτά συνεκτιμάται η επαγγελματική επάρκεια, η αποδοτικότητα, το ήθος, η γενικότερη διαγωγή, η αποτελεσματικότητα και η αποφασιστικότητα. Η θητεία των στελεχών μπορεί να παραταθεί μία φορά.

Ειδικότερα:

  • Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας ορίζεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.
  • Οι Αξιωματικοί και το υπόλοιπο αστυνομικό προσωπικό, επιλέγεται, μετατίθεται και τοποθετείται από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας μετά από πρόταση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.
  • Στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων μπορεί να αποσπάται προσωπικό από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με εξειδικευμένες γνώσεις σε αντικείμενα της Υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος.
  • Το προσωπικό έχει καθήκον απόλυτης εχεμύθειας για γεγονότα ή πληροφορίες που έλαβε γνώση κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή λόγω της ιδιότητάς του, η παραβίαση του οποίου τιμωρείται αυστηρά.

Επικοινωνία:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Δ.Ε.Υ.)

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 23 – Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ.: 15123

Τηλέφωνο: 210-8779700 και 10301 (όλο το 24ωρο με αστική πανελλαδικά χρέωση)

E-mail: dey1@otenet.gr , internalaffairs@astynomia.gr

Fax: 210-6856508

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Υ.Ε.Υ.Β.Ε.)

Διεύθυνση: Μοναστηρίου 241 – Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 54628

Τηλέφωνο: 2310-531884 (όλο το 24ωρο)

E-mail : dey1@otenet.gr , internalaffairs@astynomia.gr

Fax : 2310-548690


Εκθέσεις - Απολογισμοί

     

Χρήσιμες συμβουλές