Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου


07-02-2014: «Παροχή διευκρινήσεων επί τεχνικών προδιαγραφών (Παράρτημα ΣΤ΄) της υπ’ αριθ. 18/2011 Προκήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εκατόν δέκα τεσσάρων (114) ηχομέτρων (Συσκευές ελέγχου ήχου)». Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Δείτε εδώ την αρχική προκήρυξη

Σε απάντηση επιστολής εταιρείας σας  σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

α. Το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ 61672/03 προέρχεται από την υιοθέτηση του προτύπου IEC 61672:2002 (BS EN 61672:2003) της Διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής στην οποία συμμετέχει κι ο ΕΛΟΤ. Σύμφωνα και με την παρ. 4 του άρθρο 26 του Π.Δ. 59/2007 προσφερόμενο προϊόν δεν απορρίπτεται αν η λύση που προτείνεται ικανοποιεί κατά ισοδύναμο τρόπο τις τεχνικές προδιαγραφές, εφόσον αυτή αποδεικνύεται στην προσφορά.

β. Η συνεργασία του στροφόμετρου με το ηχόμετρο διασφαλίζεται μέσω του χειριστή του συστήματος.

γ. Για το στροφόμετρο πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές της παραγράφου Β15. Το στροφόμετρο τύπου lazer δεν είναι αποδεκτό.

δ. Η ακρίβεια των ± 50 rpm αναφέρεται σε όλο το φάσμα των στροφών.

(Δείτε το έγγραφο της απάντησης και την ερώτηση)