Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί Χρήσιμες συμβουλές Δικαιολογητικά Έκδοση Δελτίου Ταυτότητας Έκδοση Διαβατηρίου Μοτοποδήλατα Αλλοδαποί Όπλα - Εκρηκτικά - Είδη Πυροτεχνίας Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών Συστήματα συναγερμού Επιχειρήσεις Παροχής Υπ.Ασφαλείας Προσωπικό Ασφαλείας Ενεχυροδανειστές Κατασκευαστές κλειδιών Διοικητικές Πράξεις 'Αμεση Επικοινωνία Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την έκδοση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.σ) σε ομογενείς πολίτες από τ Ε.Σ.Σ.Δ. και τι δικαιολογητικά χρειάζονται; Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

1. Αρμόδιες για την έκδοση του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) σε ομογενείς χωρών τέως Ε.Σ.Σ.Δ. είναι οι Αστυνομικές Διευθύνσεις χώρας και οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης (7004/3/50-β΄ Απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη - ΦΕΚ 2418 τ. Β΄/08-12-2009) κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 4864/8/8-γ΄ από 17-07-2000 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 911/26.07.2000).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου,

β)Οποιοδήποτε στοιχείο, από το οποίο τεκμαίρεται η ιδιότητα του αιτούντος ως ομογενούς.

Για τη χορήγηση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητος σε ανήλικα τέκνα, η σχετική αίτηση μετά των δικαιολογητικών υποβάλλεται από τον έχοντα τη γονική μέριμνα αυτών. Αν ο έχων τη γονική μέριμνα είναι ήδη κάτοχος Ε.Δ.Τ.Ο., δικαιούνται αντίστοιχου δελτίου και τα ανήλικα τέκνα αυτού, το οποίο χορηγείται από την αρμόδια κατά την παρ. 8 αστυνομική Αρχή, όπου υποβάλλεται η σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Το Ε.Δ.Τ.Ο. του γονέα,

β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου,

γ) Ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης υιοθεσίας.

Η αίτηση για τη χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο. συνοδεύεται και από:

α) Βεβαίωση της αστυνομικής ή Ελληνικής Προξενικής Αρχής του τόπου κατοικίας του αιτούντος, περί της δακτυλοσκοπήσεώς του. Σε περίπτωση που η δακτυλοσκόπηση αφορά ανήλικο αυτή πραγματοποιείται εφόσον έχει συμπληρωθεί το 14ο έτος της ηλικίας,

β) Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

(Άρθρο 1 του Ν.2790/2000 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν.2910/2001 και άρθρο 1 παρ 2 και 3 της υπ’ αριθ. 4864/8/8-γ΄ από 17-07-2000 Κ.Υ.Α).