Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Ηγεσία Οργανόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό Ειδικές Υπηρεσίες Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Αστυνομική Ανασκόπηση Υλικό Αρχείου Νομικό πλαίσιο επιστροφών/επανεισδοχών στην Τουρκία

Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Επισήμων (ΓΔΑΕ), ιδρύθηκε το 2005 και λειτουργεί με έδρα την Αθήνα, ως αυτοτελής Κεντρική Υπηρεσία επιπέδου Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, η οποία υπάγεται στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας και ελέγχεται και εποπτεύεται από το Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας.

Η ΓΔΑΕ συγκροτείται από τις κατωτέρω Υπηρεσίες:

 • Επιτελείο,
 • Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου της Κυβέρνησης και
 • Υπηρεσία προστασίας Επισήμων.

Η ΓΔΑΕ έχει επίσης την εποπτεία και τον έλεγχο της Υπηρεσίας Ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων.

Το ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:

 • Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
 • Το Τμήμα Συντονισμού
 • Το Τμήμα Εκπαίδευσης
 • Το Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού-Υλικού.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ αντιστοιχεί με Αστυνομική Διεύθυνση και έχει την ευθύνη της ασφάλειας του πρωθυπουργού και των χώρων και των μέσων λειτουργίας του Πολιτικού Γραφείου.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ αντιστοιχεί με Αστυνομική Διεύθυνση και διαρθρώνεται ως εξής:

 • Στο Τμήμα 1ο Προστασίας Πολιτικών Προσώπων, το οποίο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των μελών την Κυβέρνησης, των Αρχηγών Κομμάτων, των Βουλευτών και των Ευρωβουλευτών,
 • Στο Τμήμα 2ο Προστασίας Ξένων Επισήμων, το οποίο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, για την ασφάλεια των ξένων επισήμων κατά τη διάρκεια παραμονής τους στη χώρα μας,
 • Στο Τμήμα 3ο Φρούρησης Κτιρίων, το οποίο είναι αρμόδιο για την εξωτερική φρούρηση του Μεγάρου Μαξίμου και της πρωθυπουργικής κατοικίας, καθώς και για τη φρούρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων, αρμοδιότητας των λοιπών Υπηρεσιών Επισήμων, κατόπιν διαταγής του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας και
 • Στο Τμήμα 4ο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη γραμματειακή εξυπηρέτηση και το χειρισμό θεμάτων τεχνικής υποστήριξης.