Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Η λειτουργία και η οργάνωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, διέπεται από το ακόλουθο νομικό πλαίσιο.

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1. Οργάνωση-Λειτουργία Υπεύθυνης Αρχής (Φ.Ε.Κ.2129/14-10-2008)
2. Υπ’ αριθ. 215/2007 Προεδρικό Διάταγμα  (Φ.Ε.Κ. 241/25-10-2007)
3. Συγχώνευση Υπουργείων (Φ.Ε.Κ. 231/19-09-2007 ― Π.Δ. 205)
4. Καν/σμός Προμηθείων Δημοσίου (Φ.Ε.Κ. 150/10-7-07 ― Π.Δ.118)
5. Υπ’ αριθ. 60/2007 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 64/16-03-2007)
6. Αναδιάρθρωση Δ/νσεων Α.Ε.Α. (Φ.Ε.Κ. 194/13-9-06 ― Π.Δ.189)
7. Υπ’ αριθ. 204 ΠροεδρικόΔιάταγμα (Φ.Ε.Κ. 178/27-09-2004
8. Υπ’ αριθ. 166 ΠροεδρικόΔιάταγμα (Φ.Ε.Κ 138/05-06-2003)
9. Οργάνωση Υπηρεσιών ΕΛ.ΑΣ (Φ.Ε.Κ 12/31-01-01, Π.Δ.14)
10. Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών (Φ.Ε.Κ 41/29-02-2000, Ν.2800/2000)
11. Καν/σμός Προμηθειών Δημοσίου (Φ.Ε.Κ 266/04-12-1996, Π.Δ. 394)
12. Περί Δημοσίου Λογιστικού (Φ.Ε.Κ 247/27-11-1995, Ν.2362)
13. Προμήθειες Δημοσίου Τομέα (Φ.Ε.Κ19/01-02-1995, Ν.2286) 
14. Οργανισμός Υ. Δ. Τ. (Φ.Ε.Κ 152/08-10-84, Ν.1481)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1. Υπ' αριθ. 789/2008 Απόφαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
2. Υπ’ αριθ. 599/2007 Απόφαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
3. Υπ' αριθ. 574/2007 Απόφαση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου