Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Άμεση Δράση Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Η Άμεση Δράση σήμερα

Αποστολή

Η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής είναι μηχανοκίνητη Υπηρεσία με ικανό αριθμό R / T περιπολικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Η αποστολή της επικεντρώνεται στη άμεση και συνεχή παροχή υπηρεσιών ασφαλείας προς τους πολίτες, την άμεση επέμβαση στα συμβάντα αστυνομικής φύσεως, την συνεχή περιπολία για την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και την παροχή ειδικής υποστήριξης στις λοιπές Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής διαρθρώνεται από τα ακόλουθα Τμήματα:

Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών

Τμήμα Διαχείρισης Υλικού-Χρηματικού

Τμήμα Τεχνικών Μέσων

Τμήμα Κέντρου Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Κέντρου Επιχειρήσεων αποτελεί το κατ’ εξοχήν επιχειρησιακό σκέλος της Υπηρεσίας. Είναι αρμόδιο για να κατευθύνει και να συντονίζει τη δράση των περιπολικών αυτοκινήτων και δικύκλων για την εκπλήρωση της αποστολής της στην εδαφική αρμοδιότητα που έχει (Νομός Αττικής πλην Νήσων). Το Τμήμα Κέντρου Επιχειρήσεων διαρθρώνεται από τις παρακάτω ομάδες:

Αλλαγές Περιπολικών: Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄

Γραφείο Δικυκλιστών (ΟΜΑΔΑ «Ζ» )

Η επικοινωνία των πολιτών με την Άμεση Δράση (το γνωστό 100) καλύπτεται από σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο δυναμικότητας αυτή τη στιγμή τριάντα (30) θέσεων εργασίας. Δέχεται κατά μέσο όρο 13.000 με 14.000 κλήσεις το εικοσιτετράωρο, εκ των οποίων 2.500 με 3.000 αφορούν περιστατικά για τα οποία απαιτείται επέμβαση Αστυνομικού σταθμού, ενώ οι υπόλοιπες κλήσεις αφορούν παροχή πληροφοριών και οδηγίες – κατευθύνσεις για χειρισμό – επίλυση διαφόρων υποθέσεων, δημόσιας ή ιδιωτικής φύσεως

Τις ανάγκες επικοινωνίας του Κέντρου Επικοινωνιών με τα πληρώματα, καλύπτουν ανάλογοι εκφωνητές.

Επίσης στο Κέντρο λειτουργεί Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης ( CCTV ), το οποίο παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο, ζωντανής εικόνας από εικονολήπτες οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε οδικές αρτηρίες στην Αττική, με σκοπό τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Επίσης σύστημα λήψης και επεξεργασίας σημάτων συναγερμού καθώς και Σύστημα λήψης γραπτών μηνυμάτων ( SMS ) «ΕΡΜΗΣ», το οποίο παρέχει τη δυνατότητα αποστολής γραπτών μηνυμάτων με σκοπό την επικοινωνία ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Η Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής αποτελεί μια ιστορική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας με συμπαγή συγκρότηση, ομοιογενή επιχειρησιακή δράση κα συνεχή θετική προσφορά στον Αστυνομικό θεσμό και την Ελληνική κοινωνία.

Είναι Υπηρεσία πρώτης γραμμής και από τις πιο μαχητικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και στην διαδρομή της μέχρι σήμερα έχει θρηνήσει την απώλεια σημαντικού αριθμού Αστυνομικών της που έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, κατακτώντας έτσι την αναγνώριση και εμπιστοσύνη των πολιτών.

Αποτελεί για τους υπηρετούντες σε αυτή Αστυνομικούς ανεξαρτήτως βαθμού, μια σταθερή αξία και ένα διακριτό Αστυνομικό θεσμό με επιτυχημένη κοινωνική προσφορά στον τομέα της ασφάλειας.

Η Άμεση Δράση καταβάλλει καθημερινά, συνεχείς και συστηματικές προσπάθειες για την ποιοτική βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού της Υπηρεσίας μέσα από συνεχείς εκπαιδεύσεις (σεμινάρια αυτοάμυνας – αυτοπροστασίας, γρήγορης και ασφαλούς οδήγησης κλπ) και τον τεχνικό-τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της, ώστε να είναι σε θέση να δρα άμεσα και να ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο στις σύγχρονες απαιτήσεις αστυνόμευσης και ασφάλειας των πολιτών στην Αττική, στην εδραίωση του αισθήματος ασφαλείας τους και γενικά στην διατήρηση της έννομης τάξης, προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας.