Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Ηγεσία Οργανόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό Προσλήψεις Προσωπικού Εκπαίδευση Αστυνομική Ακαδημία Εξέλιξη Οικονομικές Παροχές Γυναίκες στην Ελληνική Αστυνομία Ειδικοί Φρουροί Συνοριοφύλακες Βαθμοί Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστοιχία βαθμών Ειδικές Υπηρεσίες Λοιπές Υπηρεσίες Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων έχει ως αποστολή τη συμπλήρωση της επαγγελματικής και νομικής μόρφωσης των νέων αξιωματικών, που προέρχονται από το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, τη συζήτηση και την ανάλυση προβλημάτων που ενέκυψαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως υπαξιωματικοί και την ενημέρωσή τους σε σύγχρονα ζητήματα και γενικότερα θέματα διοίκησης προσωπικού.

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η αναβάθμιση των γνώσεών τους σε επιστημονικά θέματα και η βελτίωση του επιπέδου τους σε υπηρεσιακά θέματα, ώστε να ανταποκρίνονται επαρκώς στα νέα τους καθήκοντα ως Αξιωματικοί.

Οι σπουδαστές του ΤΕΜΑ εισάγονται με εισαγωγικές εξετάσεις (Έκθεση Ιδεών, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο, Αστυνομικό Δίκαιο, Ξένη Γλώσσα) και αφού περάσουν επιτυχώς τις εξετάσεις παρακολουθούν πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας τεσσάρων (4) έως πέντε (5) μηνών.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής θεματικές ενότητες»:

  • Δικονομικά ζητήματα (ποινικό και δικονομικό δίκαιο).
  • Εγκληματολογικά - ανακριτικά ζητήματα και θέματα ιατροδικαστικής.
  • Θέματα διοίκησης προσωπικού.
  • Θέματα συνταγματικού - διοικητικού δικαίου, προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σχέσεων κράτους - πολίτη.
  • Θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος, όπως ειδικότερα θέματα ασφάλειας και τάξης, τροχαίας, αλλοδαπών, διαχείρισης κρίσεων, διερεύνησης εγκλημάτων, οργανωμένου εγκλήματος, διαχείρισης πληροφοριών, επικοινωνία και μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.λπ.
  • Θέματα Ευρωπαϊκών υποθέσεων, διεθνούς δικαίου, εθνικών θεμάτων και ευρωπαϊκής αστυνομικής συνεργασίας.

Το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος αποτελούν καθηγητές της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, εκπρόσωποι των Εισαγγελικών Αρχών και του Δικαστικού Σώματος, εκπρόσωποι Φορέων που ασχολούνται με διεθνείς Συμβάσεις και Δίκαια, έμπειροι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και εξειδικευμένα στελέχη σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα, συναφή με την αποστολή του Σώματος και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

Κατά τη λήξη της εκπαίδευσης πραγματοποιείται Τελετή Ορκωμοσίας, και οι νέοι αξιωματικοί φέρουν το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’.

Το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων έχει ως έδρα την Αθήνα και Βέροια Ημαθίας.

 Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ
Διεύθυνση:
Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ.13671 – Αχαρνές, Αττική
Τηλέφωνο: 210-2424322
E-mail: sme.policeacademy@hellenicpolice.gr
Website: www.hellenicpolice.gr

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ
Διεύθυνση:
Πανόραμα Βέροιας, Τ.Κ. 59100
Τηλέφωνο: 23310-34312, 23310-34319
E-mail: sme.policeacademy@hellenicpolice.gr
Website: www.hellenicpolice.gr