Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Έκδοση Αδείας Αγοράς και Εξαγωγής σε Χώρες μη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από Αλλοδαπούς, Μέχρι (2) Περιστρόφων-Πιστολιών και Μέχρι (2) Κυνηγετικών Όπλων Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου αλλοδαπού, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα :

α. Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και του πωλητή

β. Τα στοιχεία αναγνωρίσεως των προς αγορά όπλων και φυσιγγίων (τύπος, εργοστάσιο κατασκευής, αριθμός κ.λ.π.)

γ. Το σημείο εξόδου από τη Χώρα και η προβλεπόμενη ημερομηνία διελεύσεως από το εν λόγω σημείο.

δ. Η Χώρα προορισμού των αγοραζομένων ειδών καθώς και η ακριβής διεύθυνση, στην οποία αποστέλλονται τα εν λόγω είδη.

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου του ενδιαφερομένου αλλοδαπού.

3. Τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις ενσημοχαρτόσημα.

4. Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) του πωλητή, εφόσον ο τελευταίος δεν είναι έμπορος.

5. ΄Εγγραφη συγκατάθεση της αρμόδιας Κρατικής Αρχής της Χώρας προορισμού, εφόσον η εν λόγω Χώρα έχει ενημερώσει επίσημα τις Ελληνικές Αρχές, ότι απαιτείται η προϋπόθεση αυτή για την εισαγωγή περιστρόφων-πιστολίων, φυσιγγίων αυτών και κυνηγετικών όπλων στο έδαφός της.