Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Έκδοση Αδείας Μεταφοράς Όπλων σε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Επισκευή και Επαναμεταφορά στη χώρα μας Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Απαιτούμενα δικαιολογητικά :
 
 α. Αίτηση του ενδιαφερομένου, με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις ενσημοχαρτόσημα.
 
 β. ΄Εγκριση της Χώρας προορισμού, όπου αυτή απαιτείται.
 
 γ. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας κατοχής του όπλου ή των όπλων που θα αναφέρονται στην εν λόγω άδεια.