Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Πού να απευθυνθώ για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου και τι δικαιολογητικά χρειάζονται; Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Απευθύνεστε στα Τμήματα Τροχαίας και στα Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα Τροχαίας καθώς και στα ΚΕΠ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

  • Πιστοποιητικό ταξινόμησης από το τελωνείο, θεωρημένο
  • Έγκριση τύπου με οδηγία απο την Ε.Ε. απο ΥΜΕ
  • Τιμολόγιο αγοράς
  • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν.1599/86) του εισαγωγέα ότι πληρούνται οι προδιαγραφές του μοτοποδηλάτου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
  • Ένσημο ΕΛ.ΑΣ. 3 Ευρώ και ηλεκτρονικό παράβολο 12 Ευρώ (μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-παράβολο).
  • ΑΦΜ αγοραστή
  • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος απο την κατασκευάστρια εταιρεία (Certificate)
  • Αποδεικτικό κατοικίας


* Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να προσκομίσει και το μοτοποδήλατο για έλεγχο.

*Η αξία του διπλοτύπου καθορίζεται από το άρθρο 17 του Ν.3888/2010  (αφορά τέλη κυκλοφορίας)

* Η άδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου ισχύει για το ημελογιακό έτος εντός του οποίου εκδίδεται.