Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Προκηρύξεις 2013

31-12-2013: Παροχή διευκρινίσεων επί των όρων της υπ' αριθμ. 11/2013 προκήρυξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
30-12-2013: Παροχή διευκρινήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 11/2013 προκήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις εγκαταστάσεις των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης (Π.ΚΕ.Κ.) Αλλοδαπών
27-12-2013: Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθ. 7/2013 προκήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας".
27-12-2013:Προκήρυξη του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας για τη διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, που αφορά την προμήθεια διακοσίων είκοσι έξι (226) αυτοκινήτων τύπου τζιπ
27-12-2013:Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ'αριθ. 4/2013 προκήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
23-12-2013: Παροχή διευκρινήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ'αριθ. 10/2013 προκήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης (Π.ΚΕ.Κ.) Αλλοδαπών»
20-12-2013: Προκήρυξη για την προμήθεια ασύρματων πομποδεκτών δικύκλων
17-12-2013: Διευκρίνηση σχετικά με την υπ' αριθμ. 7/2013 προκήρυξη για την προμήθεια αστυνομικών σκύλων περιπολίας
13-12-2013: Ανακοίνωση για την υποβολή δικαιολογητικών κωλυόμενων υποψηφίων
10-12-2013: Απάντηση σε αίτημα παράτασης υποβολής προσφοράς
09-12-2013: Διευκρίνηση της υπ' αριθ. 13/2013 προκήρυξης διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών σίτισης / διατροφής στις εγκαταστάσεις των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου, Αμυγδαλέζας, Παρανεστίου Δράμας, Φυλακίου Ορεστιάδας, Κομοτηνής
06-12-2013: Ανακοίνωση για υποβολή ενστάσεων υποψηφίων Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών και Μεταφραστών - Διερμηνέων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
29-11-2013: Προκήρυξη για την προμήθεια συσκευών ελέγχου πλαστότητας ταξιδιωτικών εγγράφων
26-11-2013: Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και αδειών χρήσης βάσης δεδομένων και συστημάτων προς εξυπηρέτηση του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Schengen Δεύτερης Γενιάς (N.SIS II)
24-11-2013: Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου, Παρανεστίου Δράμας και Φυλακίου Ορεστιάδας
22-11-2013: Προκήρυξη για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, των Υπηρεσιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και των κτιριακών εγκαταστάσεων στον ευρύτερο χώρο του Υπουργείου
22-11-2013: Προκήρυξη για την προμήθεια ανταλλακτικών (μετά των αντίστοιχων εργασιών) και επισώτρων ελαστικών για την επισκευή και συντήρηση υπηρεσιακών οχημάτων
22-11-2013: Προκήρυξη του υπ'αριθ. 13/2013 διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών σίτισης / διατροφής στις εγκαταστάσεις των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου, Αμυγδαλέζας, Παρανεστίου Δράμας, Φυλακίου Ορεστιάδας, Κομοτηνής και Ξάνθης
22-11-2013: Προκήρυξη για την προμήθεια (150) φορτηγών με επίπεδη καρότσα
22-11-2013: Προκήρυξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου, Αμυγδαλέζας, Παρανεστίου Δράμας, Φυλακίου Ορεστιάδας, Κομοτηνής και Ξάνθης
18-11-2013: Υποβολή δικαιολογητικών απουσίας εκ μέρους υποψηφίων Μεταφραστών - Διερμηνέων και Κοινωνικών Λειτουργών
15-11-2013: Προκήρυξη για τη προμήθεια του είδους "Αστυνομικός Εξοπλισμός (Αστυνομικοί Σκύλοι Περιπολίας)"
16-11-2013: Προκήρυξη για τη προμήθεια ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος συλλογής και διαχείρισης δεδομένων τροχαίων ατυχημάτων και επιβολής ποινών σε θέματα οδικής κυκλοφορίας μέσω φορητών συσκευών και φωτογραφικών ραντάρ
04-11-2013: Μετάθεση χρόνου υποβολής προσφορών - Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους 73.800 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.23%, για την προμήθεια Συστήματος Ανίχνευσης και καταπολέμησης ιομορφικού λογισμικού
22-10-2013: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης 73.800 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.23%, για την προμήθεια Συστήματος Ανίχνευσης και καταπολέμησης ιομορφικού λογισμικού
29-09-2013: Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού για την Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου
13-09-2013: Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών του κέντρου ολοκληρωμένης διαχείρισης συνόρων της Δ/νσης Αλλοδαπών (Ορθή επανάληψη)
10-09-2013: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την κάλυψη τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων για την "Υπηρεσία Απομακρυσμένης πρόσβασης χρηστών Ελληνικής Αστυνομίας" για χρονικό διάστημα 12 μηνών.
03-09-2013: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων υποψηφίων της κατηγορίας «Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού» για τις Αστυνομικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2015-2016.
19-08-2013: Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με εκατόν εξήντα (160) συνολικά άτομα διάρκειας έως την 30-06-2014, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.
08-07-2013: Διαβούλευση του σχεδίου διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και αδειών χρήσης βάσης δεδομένων και συστημάτων προς εξυπηρέτηση του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Schengen Δεύτερης Γενιάς (N.SIS II)
04-07-2013: Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για την 3η εκπαιδευτική περίοδο, εκπαιδευτικής σειράς 2011 - 2013
02-07-2013: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές
21-06-2013:Προμήθεια εξυπηρετητή και υπηρεσιών αναβάθμισης του συστήματος ΕΡΜΗΣ, αποστολής SMS από Α.μ.Ε.Α. στο 100 προϋπολογισμού ύψους δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 ευρώ)συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νομίμων κρατήσεων,με διαδικασία απευθείας ανάθεσης
10-06-2013: Διενέργεια διαγωνισμού απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια γραφικής ύλης - εκπαιδευτικού υλικού
10-06-2013: Προκήρυξη ανοιτκού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών και των συστεγαζόμενων με αυτά Υπηρεσιών
07-06-2013: Σύμβαση αγοράς οπτικοαουστικού εξοπλισμού
07-06-2013: Προκύρηξη επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών ανίχνευσης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων υψηλής ποιότητας
05-06-2013: Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας, με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
03-06-2013: Προκήρυξη προαγωγικών εξετάσεων αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, για κάλυψη υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, έτους 2013
30-05-2013: Προκήρυξη του υπ' αριθ. 6/2013 διαγωνισμού για την προμήθεια θηκών εντύπων (δίφυλλα πλαστικής ύλης δελτίων ταυτοτήτων)
24-05-2013: Καθορισμός αριθμού εισαγομένων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ., κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014, με το σύστημα του Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
24-05-2013: Προμήθεια εξυπηρετητή και υπηρεσιών αναβάθμισης του συστήματος ΕΡΜΗΣ, αποστολής SMS από ΑΜΕΑ. στο 100, προϋπολογισμού ύψους 18.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νομίμων κρατήσεων, με διαδικασία απευθείας ανάθεσης
16-05-2013: Διευκρίνηση της υπ' αριθ. 37/2012 προκήρυξης για το διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών ναυλωμένων πτήσεων
08-05-2013: Προμήθεια δεκαεπτά (17) σταθμών καταγραφής παράνομων μεταναστών, προϋπολογισμού ύψους 15.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων
01-05-2013: Διενέργεια διαγωνισμού απευθείας ανάθεσης για προμήθεια γραφικής ύλης – εκπαιδευτικού υλικού και αναλώσιμων Η/Υ για την επιτυχή ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών δράσεων έτους 2011 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων
19-04-2013: Λειτουργία 17ης εκπαιδευτικής σειράς (2013-2014) της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας
12-04-2013: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη που θα αναλάβει την ανακατάσκευη, επισκευή και συντήρηση των χώρων κράτησης του Α.Τ. Αμύνταιου Φλώρινας
12-04-2013: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού βιντεοδιάσκεψης (videoconference) σε αίθουσα της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
10-04-2013: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών υπηρεσίας προελέγχου επιβατών (APIS)
04-04-2013: Προκήρυξη θέσεων για τον διορισμό ισάριθμου διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος 2013-2014
29-03-2013: Προκήρυξη διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών ναυλωμένων πτήσεων
22-03-2013:«Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού και Ενεργού δικτυακού εξοπλισμού, προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής - Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου»
21-03-2013:Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «προκατασκευασμένου οικίσκου» για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των καταγραφέων της Υπηρεσίας Ασύλου
21-03-2013: Προκήρυξη θέσεων για το διορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος 2013-2014
21-03-2013: Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014, με το σύστημα του Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
21-03-2013: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους 21.982,51 € για την ανάδειξη μειοδότη που θα αναλάβει την ανακατασκευή, επισκευή και συντήρηση των χώρων κράτησης του Α.Τ. Αμυνταιου Φλώρινας
08-03-2013: Προκήρυξη του υπ' αριθ. 2/2013 επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 45 οχημάτων μεταφοράς φορτίου
26-02-213: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την υπ’ αριθ. 1/2013 προκήρυξη Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για την προμήθεια (4) λεωφορείων μεταφοράς προσωπικού 15-17θέσεων
18-02-2013: Τροποποίηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την κάλυψη τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων για την "Υπηρεσία Απομακρυσμένης πρόσβασης"
17-02-2013: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την κάλυψη τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων για την “Υπηρεσία Απομακρυσμένης πρόσβασης" χρηστών Ελληνικής Αστυνομίας για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών
08-02-2013: Προκήρυξη για την προμήθεια τεσσάρων (4) λεωφορείων και πούλμαν (15 - 17 θέσεων)
07-02-2013: Προμήθεια τεχνικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη υπηρεσιακών λειτουργικών αναγκών του Α.Τ. Αγ. Γερμανού και του Τ.Σ.Φ. Πρεσπών, εντός του ποσού των 8.030,00 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων Φ.Π.Α.
06-02-2013: Προκήρυξη κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή 10 Αστυνομικών γενικών καθηκόντων, κατόχων πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας κατά το εκπαιδευτικό έτος 2013-2014
22-01-2013:Ορθή επανάληψη προκήρυξης εισητηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων στο Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, κατα την εκπαιδευτική περίοδο 2013-2014
18-01-2013: Προκήρυξη εισητηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων στο Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων(Τ.Ε.Μ.Α.) της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, κατα την εκπαιδευτική περίοδο 2013-2014
18-01-2013: Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας του υπ΄αριθ. 35/2012 διαγωνισμού για την προμήθεια 25 αυτοκινήτων ειδικής χρήσης (μεταφοράς αστυνομικών σκύλων)
11-01-2013: Τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Ζ΄) της υπ’ αριθμ. 7/2012 Προκήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ασύρματων πομποδεκτών αυτοκινήτων, δικύκλων και φορητών πομποδεκτών
08-01-2013:Συχνότητες και παράμετροι προγραμματισμού του εξοπλισμού της υπ’ αριθμ. 7/2012 Προκήρυξης για την προμήθεια Ασύρματων φορητών πομποδεκτών, αυτοκινήτων και δικύκλων
07-01-2013: Συχνότητες και παράμετροι προγραμματισμού του εξοπλισμού της υπ' αριθμ. 7/2012 Προκήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια (1243) πομποδεκτών
03-01-2013: Διευκρίνηση της υπ' αριθ. 34/2012 προκήρυξης για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δικαιολογητικών και διαβατηρίων από και προς τις Υπηρεσίες υποδοχής των δικαιολογητικών και έκδοσης των διαβατηρίων