Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Προκηρύξεις 2019

13-09-2019: Προκήρυξη για το διορισμό διδακτικού προσωπικού, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020
13-09-2019: Προκήρυξη για το διορισμό διδακτικού προσωπικού, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020
12-09-2019: Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση του Α.Τ. Πύλου Νέστορος
11-09-2019: Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου για το έτος 2020
10-09-2019: Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020
09-09-2019: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καύσιμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας για το έτος 2020
05-09-2019: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων, προκειμένου καλυφθούν οι ανάγκες κίνησης και θέρμανσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας το έτος 2020
27-08-2019: Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Α. Φλώρινας και των υφισταμένων Υπηρεσιών της
27-08-2019: Ανακοίνωση σχετικά με πρόθεση προμήθειας υλικών από την Ελληνική Αστυνομία
23-08-2019: Αναμορφωμένοι πίνακες προσληπτέων - επιτυχόντων και απορριπτέων, για την σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας αστυνομικών υπηρεσιών της ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου Αιγαίου
23-08-2019: Αναμορφωμένοι πίνακες προσληπτέων - επιτυχόντων και απορριπτέων, για την σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.) Ν. Λέσβου
23-08-2019: Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου με εξειδίκευση στις δημόσιες συμβάσεις για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προμηθειών και της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
19-08-2019: Αναμορφωμένος πίνακας επιλογής υποψηφίων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου
16-08-2019: Διακήρυξη 1ης επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου
14-08-2019: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρικών συσσωρευτών οχημάτων για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας για τα έτη 2020-2022
12-08-2019: Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων ειδικού τύπου και οχημάτων για τη φύλαξη και λειτουργία του Π.Κε.Κ.
12-08-2019: Προκήρυξη από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, για την εκπαίδευση Ειδικών Φρουρών κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019
07-08-2019: Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και βλαβοληψίας της κεντρικής & περιφερειακής πληροφοριακής υποδομής της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και της εφαρμογής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έως 31/12/2020
07-08-2019: Διακήρυξη για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια «Χημικών αντιδραστηρίων – χημικών υλικών για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε.Ε. και της Διεύθυνσης Υγειονομικού για τα έτη 2020-2022
07-08-2019: Προκήρυξη από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου για πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, για την εκπαίδευση Ειδικών Φρουρών κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019, με διάρκεια θεωρητικής εκπαίδευσης (45) ημέρες
06-08-2019: Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη (1.500) Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία
06-08-2019: Προκήρυξη από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, για την εκπαίδευση Ειδικών Φρουρών κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019, με διάρκεια θεωρητικής εκπαίδευσης (45) ημέρες
05-08-2019: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων της κατηγορίας «τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού κ.τ.λ.», για εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με το σύστημα των γενικών πανελλαδικών εξετάσεων
05-08-2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσκευών γραφείου
02-08-2019: Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας επιτυχόντων και απορριπτέων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας
02-08-2019: Οριστικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.
31-07-2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διενέργεια επαναληπτικής διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια καταστροφέων εγγράφων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
31-07-2019: Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (36) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
25-07-2019: Πίνακας ικανών ιδιωτών (πολιτών) υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές έτους 2019
24-07-2019: Αναμορφωμένος πίνακας απορριπτέων του διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας
22-07-2019: Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές υπηρεσιών σίτισης /διατροφής στα Προ.Κε.Κ.Α.
15-07-2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια επαναληπτικής διαδικασίας για την προμήθεια καταστροφέων εγγράφων, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
11-07-2019:Συμπλήρωση προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020, με το σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
11-07-2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
10-07-2019: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια αρβυλών και μποτών(ενδρομίδων) για την κάλυψη αναγκών της Αστυνομικής Ακαδημίας για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020
10-07-2019: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης οικημάτων για την στέγαση Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αρκαδίας
05-07-2019: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου
04-07-2019: Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή υπηρεσιακού Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων σε χώρο αρμοδιότητας της Δ.Α. Αχαΐας»
03-07-2019: Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης υπηρεσιών Δ.Α. Αρκαδίας
03-07-2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια σαρωτών γραφείου (scanner) και καταστροφέων εγγράφων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
03-07-2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια περιστρεφόμενων καθισμάτων εργασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
01-07-2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
28-06-2019: Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, 3ης εκπαιδευτικής περιόδου (ε’ εξάμηνο), εκπαιδευτικής σειράς 2017 – 2019, του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου
28-06-2019: Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, 3ης εκπαιδευτικής περιόδου (ε’ εξάμηνο), εκπαιδευτικής σειράς 2017 – 2019, του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου
27-06-2019: Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, 3ης εκπαιδευτικής περιόδου (ε’ εξάμηνο), εκπαιδευτικής σειράς 2017 – 2019, του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής
22-06-2019: Διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες της Δ/νσης Αλλοδαπών /Α.Ε.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
22-06-2019: Διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Αλλοδαπών /Α.Ε.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
20-06-2019: Φιλοξενία παιδιών του Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας της Κρήτης στην Παιδική Εξοχή Κόκκινη Χάνη, Δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης, στα πλαίσια λειτουργίας Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2019
20-06-2019: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων διαγωνισμού 2019 για τις Αστυνομικές Σχολές με το σύστημα των γενικών πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
19-06-2019:Διακήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και βλαβοληψίας κεντρικής & περιφερειακής πληροφοριακής υποδομής Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και της εφαρμογής ηλεκτρονικής αλληλογραφιας
15-06-2019: Διακήρυξη για τη στέγαση της ενισχυτικής αστυνομικής δύναμης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
12-06-2019: Διακήρυξη για την προμήθεια επιτραπέζιων ημερολογίων (τύπου βιβλίου) και ημερολογίων ατζεντών της Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2020
10-06-2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση συσσωρευτών συσκευής αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) και συντήρηση αυτής
03-06-2019: Προκήρυξη του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για την 3η εκπαιδευτική περίοδο, εκπαιδευτικής σειράς 2017-2019
31-05-2019: Φιλοξενία παιδιών του προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας της Βορείου Ελλάδας στην Κατασκήνωση «Παιδική Εξοχή Μάκρης», του Δήμου Αλεξανδρούπολης
31-05-2019: Φιλοξενία παιδιών του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. της Βόρειας Ελλάδας στις Κατασκηνώσεις Νέας Περάμου του Δήμου Παγγαίου Καβάλας
31-05-2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σεδιαδικασία απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια καταστροφέων εγγράφων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
30-05-2019:Προκήρυξη προαγωγικών εξετάσεων αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων
30-05-2019: Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση με θέμα «Τεχνικές Προδιαγραφές Ελαιολιπαντικών και Προσθέτων»
24-05-2019: Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
23-05-2019: Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, έτους 2019
22-05-2019: Λειτουργία 23ης εκπαιδευτικής σειράς (2019 - 2020) της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας -Καθορισμός του αριθμού εισαγομένων
15-05-2019: Διακήρυξη Α’ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση των ΓΕ.Π.Α.Δ. Πελοποννήσου, Διεύθυνσης Αστυνομίας Αρκαδίας, Αστυνομικού Τμήματος, Τμήματος Ασφαλείας & Τμήματος Τροχαίας Τρίπολης της Δ.Α. Αρκαδίας
14-05-2019: Προσωρινοί πίνακες προσληπτέων - επιτυχόντων και απορριπτέων υποψηφίων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Προαναχωρισιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών (Προ.Κε.Κ.Α.) που εδρεύει στο νομό Λέσβου
14-05-2019: Πίνακες κατάταξης - βαθμολογίας, αποτελεσμάτων - επιλογής θέσης και απορριπτέων υποψηφίων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Προαναχωρισιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών (Προ.Κε.Κ.Α.) που εδρεύουν στην Αττική
09-05-2019: Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης ίδρυσης της εθνικής Μονάδας Στοιχείων Επιβατών (Passenger Information Unit-PIU) για την Ανάπτυξη του Συστήματος PNR (Passenger Name Record)
09-05-2019: Τρεις (3) διακηρύξεις Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης οικημάτων για τις ανάγκες στέγασης Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αρκαδίας (Α.Τ. Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας Κυνουρίας και Μεγαλόπολης)
08-05-2019: Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Καισαριανής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών
08-05-2019: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου και του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
08-05-2019: Προσκλήσεις για Δημόσια Διαβούλευση για την προμήθεια βυτιοφόρων και λεωφορείων διμοιριών.
03-05-2019:Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
02-05-2019: Πίνακες κατάταξης - βαθμολογίας και απορριπτέων υποψηφίων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Προαναχωρισιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών (Προ.Κε.Κ.Α.) Κω της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου
30-04-2019: Διακήρυξη για την προμήθεια στολών Δοκίμων Υπαστυνόμων και Δοκίμων Αστυφυλάκων κατά το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020, καθώς και προμήθεια ατομικών εφοδίων στους φοιτούντες των σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
24-04-2019: Πινάκες κατάταξης – βαθμολογίας και απορριπτέων υποψηφίων ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου
24-04-2019: Προσωρινοί Πίνακες Κατάξης, Επιτυχόντων και Απορριπτέων, αναφορικά με τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
23-04-2019: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας, του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών (Προ.Κε.Κ.Α.) που εδρεύει στο Νομό Λέσβου
22-04-2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές και πολυμηχανήματα
19-04-2019: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές Φορτηγά κλειστού τύπου (VAN)
19-04-2019: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές αστυνομικών αυτοκινήτων τύπου SUV
19-04-2019: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές συσκευών ραντάρ (Φορητών-Χειρός-Ελέγχου ταχύτητας οχημάτων)
19-04-2019: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές περιπολικών με διασκευή για κρατούμενους
19-04-2019: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές δίκυκλων μοτοσυκλετών Ελληνικής Αστυνομίας
19-04-2019: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές οχημάτων μεταφοράς (9) κρατουμένων
19-04-2019: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές γερανοφόρων φορτηγών και ανατρεπόμενων οχημάτων (Μεταφορικής ικανότητας 2 οχημάτων)
19-04-2019: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές φορτηγών με επίπεδη καρότσα
19-04-2019: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές αστυνομικών αυτοκινήτων
19-04-2019: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές επιβατικών αυτοκινήτων 9 θέσεων
19-04-2019: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές αυτοκινήτων-οχημάτων ειδικής χρήσης
19-04-2019: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές Πομποδεκτών αυτοκινήτων VHF/FM αδιαίρετου τύπου (DASH-MOUNT)
19-04-2019: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικών συσκευών ανίχνευσης αλκοόλης (Αλκοολόμετρα)
19-04-2019: Πίνακες κατάταξης - επιτυχόντων και απορριπτέων υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου (Προ.Κε.Κ.Α.Κορίνθου) που εδρεύει στο Νομό Κορινθίας
17-04-2019: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, με σκοπό την προμήθεια προστατευτικών γυαλιών (CPV: 18143000-3, προστατευτικά εξαρτήματα), με κριτήριο κατακύρωση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
16-04-2019: Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας, αποτελεσμάτων- επιλογών και απορριφθέντων υποψηφίων της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας
13-04-2019: Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας και των υφισταμένων Υπηρεσιών της έδρας της
12-04-2019: Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τριών (13) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας, των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (Προ.Κε.Κ.Α.)
10-04-2019: Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας, επιτυχόντων και απορριπτέων υποψηφίων της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου
05-04-2019: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (9) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας, του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών (Προ.Κε.Κ.Α.) Κορίνθου που εδρεύει στο Νομό Κορινθίας
04-04-2019: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των ΓΕ.Π.Α.Δ. Πελοποννήσου, Δ/νσης Αστυνομίας Αρκαδίας, Αστυνομικό Τμήμα Τρίπολης, Τμήμα Ασφάλειας Τρίπολης και Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αρκαδίας
02-04-2019: Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της ΓΕΠΑΔ Νοτίου Αιγαίου για το Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Κω, νομού Δωδεκανήσου
01-04-2019: Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας, απορριπτέων καθώς και κατανομής επιτυχόντων υποψηφίων ανακοίωνσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου συνολικά (34) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας ΓΕ.Π.Α.Δ. Θεσσαλίας
    1 2    


Αποτελέσματα 1 - 100 από 180