Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Προκηρύξεις 2019

27-12-2019: Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου ντίζελ κίνησης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου έτους 2020
23-12-2019: Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή δικτύου κινητής τηλεφωνίας, προς κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας
20-12-2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσκευών γραφείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
20-12-2019: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναγκαίου υλικοτεχνικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικού και εφαρμογών για τη μελλοντική λειτουργία της εθνικής Μονάδας Στοιχείων Επιβατών
20-12-2019: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο Ίδρυση της εθνικής Μονάδας Στοιχείων Επιβατών (ΜΣΕ) για την Ανάπτυξη του Συστήματος PNR (Passenger Name Record)
18-12-2019: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με την δράση: Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας "Αναβάθμιση με στόχο την ομογενοποίηση δικτύου τηλεδιάσκεψης της Ελληνικής Αστυνομίας"
16-12-2019: Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020
16-12-2019: Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια δύο (2) μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV-drones) στο πλαίσιο της Δράσης HE.F.E.ST.O.S.
13-12-2019: Παροχή διευκρινίσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών, στο πλαίσιο του διαγωνισμού επί της υπ' αρ. 23/2019 Διακήρυξης Α.Ε.Α., προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών Τροχαίας
09-12-2019: Περίληψη διακήρυξης Γ' επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α.Τ. Πύλου Νέστορος
09-12-2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα «Διενέργεια επαναληπτικής διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καταστροφέων εγγράφων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής»
05-12-2019: Διακήρυξη για την προμήθεια μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού μέσω των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 "Εξοπλισμός Αστυνομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Θεσσαλίας για δράσεις οδικής ασφάλειας"
02-12-2019: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα - Δράση: Βελτίωση διαδικασιών Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη"
29-11-2019: Διακήρυξη Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας που αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικών μέσων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020
28-11-2019: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας έτους 2020
26-11-2019: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της Δ.Α. Ευβοίας έτους 2020
26-11-2019: 2η επαναληπτική διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου
23-11-2019: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας
20-11-2019: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών Δ/νσης Αστυνομίας Λασιθίου και των αστυνομικών υπηρεσιών που επιχειρούν στο νόμο Λασιθίου για το έτος 2020
15-11-2019:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη διενέργεια διαδικασιών απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια συσκευών γραφείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
14-11-2019: Διακήρυξη Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που αφορά στην προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων και οχημάτων ειδικής χρήσης, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020
13-11-2019: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Δ.Α. Ρεθύμνης και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στο Νομό Ρεθύμνης για το έτος 2020
12-11-2019: Πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, για τις ανάγκες λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
08-11-2019: Διακήρυξη σχετικά με παροχή υπηρεσιών σίτισης/διατροφής στους υπηκόους τρίτων χωρών που κρατούνται στις εγκαταστάσεις των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών
29-10-2019: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ελαιολιπαντικών και προσθέτων
22-10-2019: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας και κτιριολογικό πρόγραμμα για τη στέγαση του Α.Τ. Ελασσόνας
21-10-2019: Διακήρυξη για την προμήθεια υγρών καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας και υφιστάμενων Υπηρεσιών της, έτους 2020
18-10-2019: Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακού και λοιπού εξοπλισμού, φωτογραφικών μηχανών και λοιπού εξοπλισμού λήψης φωτογραφίας και βίντεο
17-10-2019: Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών νομικού συμβούλου με εξειδίκευση στις δημόσιες συμβάσεις για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προμηθειών και της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
14-10-2019: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων υποψηφίων (επιλαχόντων) διαγωνισμού 2019 για πρόσληψη Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία
11-10-2019: Διακήρυξη για την προμήθεια μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού, μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 "Εξοπλισμός Αστυνομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για δράσεις οδικής ασφάλειας"
10-10-2019: Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση του Α.Τ. Πύλου Νέστορος
09-10-2019: Περίληψη διακήρυξης για την ενίσχυση μέτρων πυροπροστασίας κτιρίου στέγασης Συνεργείου Μεταφορικών Μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών / Α.Ε.Α.
04-10-2019: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων υποψηφίων διαγωνισμού 2019 για πρόσληψη Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία
03-10-2019: Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών γραφείου
03-10-2019: Διακήρυξη μειοδοτικής διαδικασίας και κτιριολογικό πρόγραμμα για στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας και συστεγαζόμενων Υπηρεσιών έδρας της
03-10-2019: Διακήρυξη για την προμήθεια μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού, μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξοπλισμός Αστυνομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για δράσεις οδικής ασφάλειας
01-10-2019: Τροποποίηση προκήρυξης, ως προς την τελική προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, για το διορισμό διδακτικού προσωπικού, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020
30-09-2019: Συμπληρωματική προκήρυξη τροποποίησης της ημερομηνίας εξέτασης της αραβικής γλώσσας για τις προαγωγικές εξετάσεις στο βαθμό του αρχιφύλακα, για την κάλυψη υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, έτους 2019
28-09-2019: Διευκρινίσεις επί της υπ' αριθ. 12/2019 Διακήρυξης Α.Ε.Α για το έργο «επέκταση και ενίσχυση των δυνατοτήτων εξέτασης ψηφιακών πειστηρίων, μέσω προμήθειας εξειδικευμένου εξοπλισμού, εγκληματολογικού λογισμικού και εξειδικευμένων εκπαιδέυσεων...
23-09-2019: Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης, για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Εύβοιας
20-09-2019: Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανακαίνιση – ανακατασκευή Π.Κε.Κ. Ορεστιάδας»
20-09-2019: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (02) μηνών, συνολικά (05) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, για τις ανάγκες εκπαίδευσης Ειδικών Φρουρών
20-09-2019: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (02) μηνών, συνολικά (07) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, για τις ανάγκες εκπαίδευσης Ειδικών Φρουρών
18-09-2019: Διενέργεια διαγωνισμού, για την προμήθεια «μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού»
18-09-2019: Διενέργεια διαγωνισμού, για το έργο «επέκταση και ενίσχυση των δυνατοτήτων εξέτασης ψηφιακών πειστηρίων, μέσω προμήθειας εξειδικευμένου εξοπλισμού, εγκληματολογικού λογισμικού και εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων αστυνομικού προσωπικού»
16-09-2019: Διακήρυξη διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, της δράσης «η εφαρμογή των αναγκαστικών Επιστροφών των παράτυπων υπηκόων τρίτων χώρων»
16-09-2019: Διακήρυξη διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού, της δράσης «Η εφαρμογή των αναγκαστικών επιστροφών των παράτυπων υπηκόων τρίτων χωρών»
16-09-2019: Διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια υγειονομικού υλικού προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και της Διεύθυνσης Υγειονομικού / Α.Ε.Α. για τα έτη 2020 έως και 2022
13-09-2019: Προκήρυξη για το διορισμό διδακτικού προσωπικού, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020
13-09-2019: Προκήρυξη για το διορισμό διδακτικού προσωπικού, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020
12-09-2019: Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση του Α.Τ. Πύλου Νέστορος
11-09-2019: Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου για το έτος 2020
10-09-2019: Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020
09-09-2019: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καύσιμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας για το έτος 2020
05-09-2019: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων, προκειμένου καλυφθούν οι ανάγκες κίνησης και θέρμανσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας το έτος 2020
27-08-2019: Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ.Α. Φλώρινας και των υφισταμένων Υπηρεσιών της
27-08-2019: Ανακοίνωση σχετικά με πρόθεση προμήθειας υλικών από την Ελληνική Αστυνομία
23-08-2019: Αναμορφωμένοι πίνακες προσληπτέων - επιτυχόντων και απορριπτέων, για την σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας αστυνομικών υπηρεσιών της ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου Αιγαίου
23-08-2019: Αναμορφωμένοι πίνακες προσληπτέων - επιτυχόντων και απορριπτέων, για την σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.) Ν. Λέσβου
23-08-2019: Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου με εξειδίκευση στις δημόσιες συμβάσεις για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προμηθειών και της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
19-08-2019: Αναμορφωμένος πίνακας επιλογής υποψηφίων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου
16-08-2019: Διακήρυξη 1ης επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου
14-08-2019: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρικών συσσωρευτών οχημάτων για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας για τα έτη 2020-2022
12-08-2019: Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων ειδικού τύπου και οχημάτων για τη φύλαξη και λειτουργία του Π.Κε.Κ.
12-08-2019: Προκήρυξη από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, για την εκπαίδευση Ειδικών Φρουρών κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019
07-08-2019: Διακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και βλαβοληψίας της κεντρικής & περιφερειακής πληροφοριακής υποδομής της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και της εφαρμογής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έως 31/12/2020
07-08-2019: Διακήρυξη για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια «Χημικών αντιδραστηρίων – χημικών υλικών για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε.Ε. και της Διεύθυνσης Υγειονομικού για τα έτη 2020-2022
07-08-2019: Προκήρυξη από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου για πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, για την εκπαίδευση Ειδικών Φρουρών κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019, με διάρκεια θεωρητικής εκπαίδευσης (45) ημέρες
06-08-2019: Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη (1.500) Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία
06-08-2019: Προκήρυξη από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, για την εκπαίδευση Ειδικών Φρουρών κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019, με διάρκεια θεωρητικής εκπαίδευσης (45) ημέρες
05-08-2019: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων της κατηγορίας «τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού κ.τ.λ.», για εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με το σύστημα των γενικών πανελλαδικών εξετάσεων
05-08-2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσκευών γραφείου
02-08-2019: Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας επιτυχόντων και απορριπτέων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας
02-08-2019: Οριστικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.
31-07-2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διενέργεια επαναληπτικής διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια καταστροφέων εγγράφων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
31-07-2019: Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (36) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
24-07-2019: Αναμορφωμένος πίνακας απορριπτέων του διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας
22-07-2019: Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές υπηρεσιών σίτισης /διατροφής στα Προ.Κε.Κ.Α.
15-07-2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια επαναληπτικής διαδικασίας για την προμήθεια καταστροφέων εγγράφων, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
11-07-2019:Συμπλήρωση προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020, με το σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
11-07-2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
10-07-2019: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια αρβυλών και μποτών(ενδρομίδων) για την κάλυψη αναγκών της Αστυνομικής Ακαδημίας για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020
10-07-2019: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης οικημάτων για την στέγαση Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αρκαδίας
05-07-2019: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου
04-07-2019: Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή υπηρεσιακού Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων σε χώρο αρμοδιότητας της Δ.Α. Αχαΐας»
03-07-2019: Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης υπηρεσιών Δ.Α. Αρκαδίας
03-07-2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια σαρωτών γραφείου (scanner) και καταστροφέων εγγράφων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
03-07-2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια περιστρεφόμενων καθισμάτων εργασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
01-07-2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
28-06-2019: Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, 3ης εκπαιδευτικής περιόδου (ε’ εξάμηνο), εκπαιδευτικής σειράς 2017 – 2019, του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου
28-06-2019: Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, 3ης εκπαιδευτικής περιόδου (ε’ εξάμηνο), εκπαιδευτικής σειράς 2017 – 2019, του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου
27-06-2019: Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, 3ης εκπαιδευτικής περιόδου (ε’ εξάμηνο), εκπαιδευτικής σειράς 2017 – 2019, του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής
22-06-2019: Διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες της Δ/νσης Αλλοδαπών /Α.Ε.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
22-06-2019: Διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Αλλοδαπών /Α.Ε.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
20-06-2019: Φιλοξενία παιδιών του Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας της Κρήτης στην Παιδική Εξοχή Κόκκινη Χάνη, Δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης, στα πλαίσια λειτουργίας Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2019
20-06-2019: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων διαγωνισμού 2019 για τις Αστυνομικές Σχολές με το σύστημα των γενικών πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
19-06-2019:Διακήρυξη ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και βλαβοληψίας κεντρικής & περιφερειακής πληροφοριακής υποδομής Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και της εφαρμογής ηλεκτρονικής αλληλογραφιας
15-06-2019: Διακήρυξη για τη στέγαση της ενισχυτικής αστυνομικής δύναμης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
12-06-2019: Διακήρυξη για την προμήθεια επιτραπέζιων ημερολογίων (τύπου βιβλίου) και ημερολογίων ατζεντών της Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2020
    1 2 3    


Αποτελέσματα 1 - 100 από 228