Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου


Προκηρύξεις 2018

31-12-2018: Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ηλεκτρικών συσσωρευτών, προς κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. τα έτη 2019 & 2020»
20-12-2018: Διακήρυξη Α΄ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Ασφαλείας Σαλαμίνας και Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Πειραιά
20-12-2018: Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2019
19-12-2018: Διακήρυξη για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος, του Τμήματος Ασφαλείας και του Σταθμού Τροχαίας Περάματος
14-12-2018: Διακήρυξη διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια αυτοκινήτων μεταφοράς αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών
12-12-2018: Προκήρυξη Αστυνομικής Ακαδημίας για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση που πρόκειται να διδάξει σε ειδικούς φρουρούς που έχουν προσληφθεί κατόπιν αποφάσεων Διοικητικών Δικαστηρίων
12-12-2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α για την αναβάθμιση λογισμικού 6 υφιστάμενων θέσεων εργασίας, σε νεότερες εκδόσεις για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Κτιριολογικής Υποδομής
12-12-2018: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α για την προμήθεια λογισμικού με δυνατότητα ανάγνωσης και επεξεργασίας αρχείων .dwg για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Κτιριολογικής Υποδομής
11-12-2018: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας
11-12-2018: Διακήρυξη για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Παξών
06-12-2018: Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο ντίζελ και βενζίνη αμόλυβδη) και πετρέλαιο θέρμανσης, για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας και υφισταμένων Υπηρεσιών, έτους 2019
03-12-2018: Διακήρυξη διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια "ειδών πληροφορικής, λογισμικών, εκτυπωτών, σαρωτών, αναλώσιμων και λοιπών ειδών πληροφορικής"
23-11-2018: Πρόσκληση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδης βενζίνης – πετρελαίου κίνησης) και πετρελαίου θέρμανσης για τη Διεύθυνση αστυνομίας Φωκίδας, για το έτος 2019
21-11-2018: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών που επιχειρούν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας, για το έτος 2019
19-11-2018: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου και των αστυνομικών υπηρεσιών που επιχειρούν στο νομό Λασιθίου, για το έτος 2019
09-11-2018: Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά και συστεγαζόμενων υπηρεσιών αυτής
09-11-2018: Διακήρυξη Β’ Επαναληπτικής Δημοπρασίας Ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Τροιζήνας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά
08-11-2018: Ανακοίνωση για την πρόσληψη (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής
05-11-2018: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, συνολικά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου, που εδρεύει στο Δήμο Ρεθύμνης
01-11-2018: Α' επαναληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Παξών
28-10-2018: Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλώρινας και των υφισταμένων της Υπηρεσιών, για το έτος 2019
24-10-2018: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας, για το έτος 2019
24-10-2018: Προκήρυξη της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων, για την προμήθεια καταστροφέων εγγράφων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
23-10-2018: Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α.Τ. και Τ.Α. Αμαρουσίου, του Γραφείου Διαβατηρίων Β/Α Αττικής, της Α' Ο.Π.Κ.Ε. της Δ.Α.Α. και της Λέσχης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Β/Α Αττικής
19-10-2018: Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και παρελκόμενων αυτών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
19-10-2018: Διενέργεια διαδικασίας απευθείας ανάθεσης προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους 2.480 ευρώ, συμπ. Φ.Π.Α. και νομίμων κρατήσεων, για την προμήθεια γραφικής ύλης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
19-10-2018: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών ∆/νσης Αστυνομίας Ρεθύμνης και των αστυνομικών υπηρεσιών που επιχειρούν στο νομό Ρεθύμνης, για το έτος 2019
18-10-2018: Προκήρυξη της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων, για την προμήθεια συσκευών φωτισμού «Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
18-10-2018: Διακήρυξη Α' Επαναληπτικής Μειδοτικής Δημοπρασίας και κτιριολογικό πρόγραμμα για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας
18-10-2018: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Παξών
18-10-2018: Διακήρυξη Β' επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης
17-10-2018: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας, για το έτος 2019
17-10-2018: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αρκαδίας, για το έτος 2019
12-10-2018: Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας για το έτος 2019
10-10-2018: Διακήρυξη για την προμήθεια υγρών καυσίμων, για την κάλυψη αναγκών της Δ.Α. Ευβοίας
10-10-2018: Διακήυξη για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας
10-10-2018: Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού, μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 "Ενεργητική Οδική Ασφάλεια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου"
09-10-2018: Διακήρυξη Β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου
02-10-2018: Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης, για κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας και υφιστάμενων Υπηρεσιών της, έτους 2019
25-09-2018: Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και μέσων του έργου με τίτλο "FIND-FIX-FINISH-EXPLOIT-ANALYSE-DISSEMINATE (F3EAD)"
21-09-2018: Διακήρυξη για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου έκδοσης και διεκπεραίωσης του περιοδικού «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ» για το χρονικό διάστημα από 01/01/2019 έως 31/12/2020
21-09-2018: Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας
21-09-2018: Πρόσκληση δημόσιας διαβούλευσης με θέμα "Τεχνικές προδιαγραφίες Οχημάτων Ειδικής Χρήσης"
19-09-2018: Διακήρυξη για διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια «επτά (7) συστημάτων καμερών (CCTV)»
16-09-2018: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας
14-09-2018: Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων με κινητήρα διπλού καυσίμου
13-09-2018: Διακήρυξη για την έκδοση και διεκπεραίωση δύο (2) τευχών (Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου & Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2018) του διμηνιαίου περιοδικού "Αστυνομική Ανασκόπηση"
11-09-2018: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις αναγκες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου για το έτος 2019
05-09-2018: Προκήρυξη για την πρώτη επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου
03-09-2018: Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας-Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019
01-09-2018: Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας-Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019
01-09-2018: Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας-Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019
25-08-2018: Συμπλήρωση προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019, με το σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας καιΘρησκευμάτων
24-08-2018: Πρόσκληση για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων για τα υπηρεσιακά οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας
17-08-2018: Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση με θέμα «Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια Οχημάτων Ειδικής Χρήσης & Γερανοφόρων Οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας
17-08-2018: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, (13) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας (8) μηνών, για τις ανάγκες λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ κατά το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019
09-08-2018: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων
06-08-2018: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων της κατηγορίας «Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού» για τις Αστυνομικές Σχολές
06-08-2018: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Παραμυθιάς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας
06-08-2018: Διακήρυξη διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «προμήθεια κινητών μονάδων σάρωσης οχημάτων για τον εντοπισμό τυχόν κρυμμένων παράτυπων μεταναστών»
04-08-2018: Περίληψη Διακήρυξης για επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανακατασκευή – διαμόρφωση δωρεάν παραχωρηθέντος κτιρίου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Κατούνας»
03-08-2018: Διακήρυξη διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «δώδεκα συσκευών επεξεργασίας πληροφοριών»
02-08-2018: Απόφαση Μετάθεσης της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια πληροφοριακού εξοπλισμού προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών της Δνσης Πληροφορικής/ ΑΕΑ και προς συντήρηση κεντρικών συστημάτων και υποστήριξη των Αστυνομικών Υπηρεσιών
31-07-2018: Β' επαναληπτική συμπληρωματική μειοδοτική δημοπρασία για τη στέγαση του υπολοίπου της ενισχυτικής αστυνομικής δύναμης κατά τη διάρκεια της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
30-07-2018: Διακήρυξη διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια λογισμικού εφαρμογών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού
18-07-2018: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σετ ελαστικών οχημάτων
13-07-2018: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, κατάλληλο για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου
11-07-2018: Συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019
06-07-2018: Διακήρυξη Α΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ενισχυτικής αστυνομικής δύναμης κατά τη διάρκεια της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
05-07-2018: Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πληροφορικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α. προς συντήρηση κεντρικών συστημάτων και υποστήριξη του συνόλου των Αστυνομικών Υπηρεσιών
25-06-2018: Φιλοξενία παιδιών του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. της Κρήτης στην παιδική εξοχή Κοκκίνη Χάνι, Δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης
25-06-2017: Φιλοξενία παιδιών του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. της Bόρειας Ελλάδας σις Κατασκηνώσεις Νέας Περάμου του Δήμου Παγγαίου Καβάλας
18-06-2018: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων υποψηφίων ιδιωτών για τις Αστυνομικές Σχολές το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.
17-06-2018: Διακήρυξη α΄ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.
17-06-2018: Διακήρυξη β' επαναληπτικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου, του Γραφείου Διαβατηρίων Β/Α Αττικής και Δ.Α.Α./Α’ Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής
14-06-2018: Διακήρυξη Β' επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά και των συστεγαζόμενων Υπηρεσιών αυτής, της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά - Νήσων και Δυτικής Αττικής
07-06-2018: Προκήρυξη για πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, για την 3η Εκπαιδευτική Περίοδο, εκπαιδευτικής σειράς 2016-2018
07-06-2018: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ενισχυτικής δύναμης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης κατά τη λειτουργία της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
01-06-2018: Προκήρυξη προαγωγικών εξετάσεων αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, για την κάλυψη υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων
31-05-2018: Διακήρυξη α' επαναληπτικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Υποδ/νσης Ασφαλείας Β/Α Αττικής, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Β/Α Αττικής, του Τμήματος Αλλοδαπών Β/Α Αττικής και της Λέσχης της Υποδ/νσης Ασφαλείας Β/Α Αττικής
31-05-2018: Διακήρυξη α' επαναληπτικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου, του Γραφείου Διαβατηρίων Β/Α Αττικής και Δ.Α.Α./Α’ Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής
29-05-2018:Συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλακών από υποψήφιους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσών και Ψαρών
25-05-2018: Λειτουργία 22ης Εκπαιδευτικής Σειράς (2018-2019) της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας - Καθορισμός αριθμού εισαγομένων
23-05-2018: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Ασφάλειας Κερατσινίου - Δραπετσώνας
22-05-2018: Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής
18-05-2018: Προκήρυξη για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα των γενικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
17-05-2018: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανακατασκευή των χώρων υγιεινής στο κτίριο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου»
17-05-2018: Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες τις Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας και υφιστάμενων Υπηρεσιών της.
15-05-2018: Διακήρυξη Β΄επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμπάκας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων
16-05-2018: Διακήρυξη Β΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων και των υφιστάμενων υπηρεσιών έδρας της
15-05-2018: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ημερολογίων- ατζεντών της Ελληνικής Αστυνομίας, έτους 2019
15-05-2018: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιτραπέζιων ημερολογίων (τύπου βιβλίου) της Ελληνικής Αστυνομίας, έτους 2019
14-05-2018: Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων για τα υπηρεσιακά οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας
14-05-2018: Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών για την επιχειρησιακή λειτουργία των συστημάτων μη στελεχωμένων αεροσκαφών της Ελληνικής Αστυνομίας
14-05-2018: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων - μοτοσυκλετών, της δράσης «Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και εκπαίδευση προσωπικού», του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας
11-05-2018: Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων Ιδρύματος Εξοχές ΕΛ.ΑΣ»
10-05-2018: Διακήρυξη για την προμήθεια ελαστικών για υπηρεσιακά οχήματα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου και υφιστάμενων Υπηρεσιών της
27-04-2018: Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας,κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων
26-04-2018: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας
19-04-2018: Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου
    1 2    


Αποτελέσματα 1 - 100 από 157